Zoekresultaten voor Ecosysteem

Filter on:
Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

Het mariene ecosysteem bestaat uit verschillende ecosysteem componenten (vissen, benthos, zoogdieren, etc.) die op een complexe en dynamische manier met elkaar verbonden zijn. Deze interacties worden ...

Ecosysteemgerichte evaluatie van visbestanden

Dossiers

Kustbescherming

...ers van waaruit natuurlijke riffen konden ontwikkelen. Die riffen vormen dan de basis voor een ecosysteem-gebaseerde kustbescherming. Hieronder kan u een video bekijken over het project Coastb...

Dossiers

Precisievisserij

ILVO beheert en koppelt data in het kader van visbestandsramingen, management strategieën en ecosysteem benadering.

Dossiers

Aquacultuur op zee

... riffen konden ontwikkelen. Die riffen vormen dan de basis voor een ecosysteem-gebaseerde kustbescherming. Specifiek werden drie bio-bouwers ingeschakeld: Mariene planten zoals zeewier (vel...

Dossiers

Agroforestry

...Nieuwe verdienmodellen en bv. een nieuw marktinstrument om landbouwers te vergoeden voor ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag in de bodem, zou voor agroforestry een grote doorbraak kunnen beteke...

Dossiers

Systeemdenken

...temen te onderscheiden die met elkaar in verband staan. De natuur, een samenleving, een ecosysteem, het menselijk lichaam, een bedrijf of organisatie en een gezin kunnen allemaal bekeken worden als...

Dossiers

Water in de landbouw

...angrijk om aandacht te hebben voor de impact van maatregelen op het hele agro-ecosysteem. ILVO wil door het ene probleem op te lossen, geen nieuw probleem creëren. Dat kan alleen als we een systemi...

Dossiers

Agro-ecologie

...rdelige biologische synergiën en interacties te creëren tussen componenten van een agro-ecosysteem. In de praktijk betekent dat een volgehouden zoektocht naar de beste combinaties van technieken en...

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

Ecosysteemfunctionering

...lende bodemgemeenschappen in het Belgisch deel van de Noordzee. Monitoring van het benthische ecosysteem om de ecologische status op te volgen In het Belgisch deel van de Noordzee heerst er...

Dossiers

Bodemgezondheid

... bodem leidt niet alleen tot gezonde en productieve gewassen, het zorgt ook voor tal van bijkomende ecosysteemdiensten zoals klimaatregulatie, een rijkere ondergrondse en bovengrondse biodiversitei...

Dossiers

Ruimte op zee

...ke planners proberen die activiteiten op elkaar af te stemmen, rekening houdend met het natuurlijke ecosysteem.

Onderzoeksprojecten

Naar klimaatslim duurzaam bodembeheer van landbouwbodems

... en zich aanpassen aan de klimaatverandering, en verder duurzame landbouwproductie, het leveren van ecosysteemdiensten, voorkomen en herstel van land- en bodemdegradatie en het behoud van biodivers...

Onderzoeksprojecten

Graslandgebruik in een wijzigend klimaat

...ect leidt tot een meer stabiele en eco-efficiënte graslandproductie met een verbreding van de ecosysteemdiensten van het grasland (C-opslag en waterbergend vermogen).FinancieringVLAIO

Onderzoeksprojecten

Connecting Humans in the Agrifood INdustry

...ingstraject te ontwikkelen en om mensen samen te brengen, digitaal en sociaal, in het datadeel ecosysteem binnen de agrovoedingsindustrie. Het begeleidingstraject kent 4 fasen: initiatiefase (analy...

Onderzoeksprojecten

FoodForward

... kan staan, met voor Vlaanderen vernieuwende voedingsmiddelen die combineren met tal van andere ecosysteemdiensten (beleving, biodiversiteit, koolstofopslag, waterretentie, afkoeling…).

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons