Onderzoeksproject Connecting Humans in the Agrifood INdustry

In uitvoering CHAIN
Combinatielogo esf AI

Contacteer onze expert

Stephanie Van Weyenberg

Stephanie Van Weyenberg

Expert data integratie / technologie rundvee

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

Bedrijven - ook deze in onze agrovoedingsketen -digitaliseren meer en meer en stappen vervolgens in trajecten om hun digitale data beter in te zetten door ze te delen. Dat gebeurt zowel binnen een bedrijf als daarbuiten doorheen een keten met verschillende ketenpartners. Technologisch is datadelen haalbaar, maar de (nieuwe) werkbaarheid voor de werknemers is nog onderbelicht? Het onderzoeksproject CHAIN gaat, met steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF), na waar er voor werknemers struikelblokken liggen qua digitalisatie en datadelen, op de dagdagelijkse werkvloer. Hoe kunnen die hindernissen weggewerkt worden op een duurzame manier met aandacht voor humaan kapitaal. CHAIN connecteert bedrijven, maar vooral mensen: Connecting Humans in the Agrifood INdustry.

Onderzoeksaanpak

We stellen een opleidingstraject op om bedrijven uit de agrovoedingssector te ondersteunen in een digitalisatie en datadelen traject op maat van hun werknemers. Het traject wordt ontwikkeld en getest in nauwe samenwerking met bestaande bedrijven uit verschillende agrovoedingsketens. Het begeleidingstraject heeft 4 fasen: initiatiefase (analyse en verkenning van de keten en ketenpartners), funderingsfase (consolidatie en opstart), realisatiefase (implementatie) en herijkingsfase (evaluatie en bijsturing). Na een reeks testen valideren we het traject a.d.h.v. extra bedrijven.

Relevantie/Valorisatie

CHAIN resulteert onder meer in een draaiboek, te beschouwen als een nuttige handleiding voor elk van de projectpartners, maar zeker ook voor reguliere opleidingsverstrekkers. Wij verwachten dat dit de duurzaamheid van het begeleidingstraject waarborgt. En dat de beproefde trajecten zo ook makkelijker als voorbeeld kunnen dienen voor bedrijven die niet in CHAIN zelf zaten.