Onderzoeksproject Connecting Humans in the Agrifood INdustry

Voltooid CHAIN
Combinatielogo esf AI

Contacteer onze expert

Stephanie Van Weyenberg

Stephanie Van Weyenberg

Expert data integratie / technologie rundvee

Contact

Algemeen kader

CHAIN gaat over het wegwerken van struikelblokken die digitalisatie en datadelen in de agrovoedingsketen, heel praktisch op de dagdagelijkse werkvloer, tegenhouden. We stellen enerzijds vast dat er aan agrovoedingsbedrijven, vaak KMO's, veel prestatie-eisen worden gesteld. En dat één van de oplossingen daarbij een digitale ketensamenwerking zou zijn, waarbij er beter en efficiënter data doorheen de volledige keten stromen. Aan de andere kant zijn de werknemers op de werkvloeren niet altijd vaardig en getraind om zulke ketensamenwerkingen te realiseren en te onderhouden. Waaruit bestaan de struikelblokken voor werknemers, qua digitalisatie en datadelen, precies? En hoe kunnen we ze wegkrijgen op een duurzame manier met aandacht voor humaan kapitaal? CHAIN connecteert bedrijven, maar vooral mensen: Connecting Humans in the Agrifood INdustry. Het onderzoeksproject krijgt steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Onderzoeksaanpak

Vier organisaties zijnde ILVO, Worktitecs, Flanders’ FOOD en Alimento gaan in een aantal bestaande bedrijven uit verschillende agrovoedingsketens aan de slag om een werkend begeleidingstraject te ontwikkelen en om mensen samen te brengen, digitaal en sociaal, in het datadeel ecosysteem binnen de agrovoedingsindustrie. Het begeleidingstraject kent 4 fasen: initiatiefase (analyse en verkenning van de keten en ketenpartners), funderingsfase (consolidatie en opstart), realisatiefase (implementatie) en herijkingsfase (evaluatie en bijsturing). Na een reeks testen is het traject gevalideerd aan de hand van extra bedrijven.

Relevantie/Valorisatie

Het resultaat is de website 'https://djustconnect.be/nl/digitale-ketenwerking-organiseren-stel-je-route-en-start-de-navigatie-op-de-datasnelweg' die fungeert als draaiboek met als doel de samenwerking tussen de verschillende partners in de productieketen efficiënt te organiseren, zodat elk bedrijf er een win uit haalt en er werkbaardere jobs ontstaan.

Het draaiboek geeft inzicht in de mogelijkheden en de te doorlopen fasen voor het uitstippelen van een duurzame digitale ketenwerking en inspiratie aan de hand van concrete voorbeelden en tools.

Het draaiboek is geen kant-en-klare, one-fits-all methode. Bedrijven kunnen terecht bij de projectpartners voor vragen of het uitwerken van een op maat traject via deze link: https://djustconnect.be/nl/formulier/workshop.