Sector | Veehouderij Melkveehouderij

Melkveehouders, hun afnemers en toeleveranciers vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor specifieke diensten en vragen rond samenwerking kan u bij het Rundveeloket terecht.

Rundveeloket

Wat doet ILVO?

Hoe werkt ILVO?

Met bovenstaand breed pallet aan expertises en een moderne onderzoeksinfrastructuur wil ILVO alle stakeholders in de Vlaamse melkveehouderij ondersteunen: de primaire producent, toeleverende en verwerkende industrie, distributieketen, overheden en de consument. Hedendaagse uitdagingen worden behandeld door ervaren professionals. Samen met de betrokken ketenactoren werken zij aan oplossingen op maat.

Uw aanspreekpunt: het Rundveeloket

Het Rundveeloket is het aanspreekpunt bij uitstek voor alle vragen over melk- of vleesveehouderij. Het antwoord is steeds objectief, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd. Door deel te nemen aan studiedagen en infomomenten maar ook via publicaties in de vakpers, een up-to-date online kenniscentrum, de Rundveeloket-website en een driemaandelijkse (gratis) nieuwsbrief, houdt het Rundveeloket u op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten.

Tot slot luistert het Rundveeloket graag naar uw bezorgdheden, om ze te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en daarvoor de nodige partners rond de tafel te brengen.

Uw ILVO garantie

 • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
 • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
 • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
 • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
 • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen
 • Gespecialiseerde analyses in het Animal Marine Laboratory (ANIMALAB)

Gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur

 • Moderne melkveestal (2014) met ruimte voor 140 lacterende koeien en bijbehorend jongvee.
 • 74 RIC-bakken voor de registratie van de individuele voeropname.
 • 6 GUK’s (gasuitwisselingskamers) en 2 Greenfeeds voor onderzoek naar emissies van rundvee (methaan, CO2, lachgas en ammoniak).
 • Mobiele Greenfeeds voor emissie-onderzoek op de weide.
 • Staluitrusting om ammoniakemissie onder natuurlijke ventilatie te meten.
 • Onderzoeksstal voor metingen van ammoniakuitstoot in huisvesting op stro.

Alle ILVO expertises ter beschikking

ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Met het Living lab Veehouderij wil ILVO de innovatie en valorisatie van onderzoek versnellen en bereikbaar maken voor alle actoren in de veehouderij. Niet alleen veehouders maar ook alle mogelijk toeleveranciers en verwerkers kunnen via kennisuitwisseling en experimenten hun ideeën en verbeterpunten uitwerken.

Contacteer een expert

Animatie van boer en koe met op de achtergrond een weg naar een boerderij.
In de kijker

Grote administratieve ontzorging voor melkveehouders dankzij digitale IKM-postbus

Ook interessant

Studiedag

Studiedag Innovatieve Melkveehouderijconcepten

VAC Gent | Virginie Lovelinggebouw, zaal 04.02 – Leo Baekeland
Melkveehoutboer

Hoe kan de melkveehouderij van de toekomst eruitzien, met uitdagingen als vergroening, dierenwelzijn, verstedelijking en rendabiliteit? ILVO...

Wettelijke informatie