Sector | Veehouderij Pluimvee- en konijnenhouderij

Pluimvee- en konijnenhouders, hun afnemers en toeleveranciers vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor specifieke diensten en vragen rond samenwerking kan u bij het Pluimveeloket terecht.

Ga naar Pluimveeloket

Wat doet ILVO?

Hoe werkt ILVO?

Met bovenstaand pallet aan expertises en een moderne onderzoeksinfrastructuur wil ILVO alle stakeholders in de Vlaamse pluimvee- en konijnenhouderij ondersteunen: pluimvee- en konijnenhouders, toeleverende en verwerkende industrie, distributieketen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden, consumenten en burgers. Hedendaagse uitdagingen worden behandeld door ervaren professionals. Samen met de betrokken ketenactoren werken zij aan oplossingen op maat.

Uw aanspreekpunt: het Pluimveeloket

Het Pluimveeloket is het aanspreekpunt bij uitstek voor uw concrete vragen over de pluimvee- en konijnenhouderij. Het antwoord is steeds objectief, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd. Door deel te nemen aan studiedagen en infomomenten maar ook via publicaties in de vakpers, een up-to-date online kenniscentrum, de Pluimveeloket-website en een driemaandelijkse (gratis) nieuwsbrief, houdt het Pluimveeloket u op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten en sectorinfo.

Tot slot luistert het Pluimveeloket graag naar uw bezorgdheden, om ze te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en daarvoor de nodige partners rond de tafel te brengen.

Uw ILVO garantie

 • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
 • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
 • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
 • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
 • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen
 • Gespecialiseerde analyses in het Animal Marine Laboratory (ANIMALAB)

Gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur

 • Diverse vleeskuikenstallen met ruimte voor in totaal 7.200 vleeskuikens.
 • Leghennenstal met ruimte voor ca. 1.100 leghennen (verrijkte kooien).
 • Vleeskuikenstal aanpasbaar naar huisvesting voor 720 kalkoenen.
 • 2 mobiele kippenstallen met ruimte voor 220 (bio-)leghennen of (bio-)vleeskuikens.
 • 120 units voor verteringsonderzoek.
 • Parkhuisvesting voor 112 voedsters en speenkonijnen.
 • Eigen maalderij voor productie proefvoeders (incl. pelleteren).

Alle ILVO expertises ter beschikking

ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Met het Living lab Veehouderij wil ILVO de innovatie en valorisatie van onderzoek versnellen en bereikbaar maken voor alle actoren in de veehouderij. Niet alleen veehouders maar ook alle mogelijk toeleveranciers en verwerkers kunnen via kennisuitwisseling en experimenten hun ideeën en verbeterpunten uitwerken.

Ook interessant

Wettelijke informatie