Onderzoeksproject Waterbalansstudie Oudlandpolder ifv een klimaatrobuust water- en peilbeheer en de lange termijn doelstellingen voor landbouw en natuur

Voltooid WATBAL-OUDLAND
Water polder

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Dit project gaat, als experiment, een poldergebied tussen Oostende en Nieuwpoort onderzoeksgebaseerd beheren om de droogte-, verziltings- en overstromingsrisico’s - te beperken. Het doel is om een afgestemd en aangepast water- en landbeheer te verkrijgen, dat tegelijk rekening houdt met het uiteenlopend landgebruikers binnen de polder. Landbouw en natuurgerichte percelen zijn in het gebied vaak vlakbij elkaar te vinden. Elk hebben ze eigen noden inzake water.

Onderzoeksaanpak

Een zeer belangrijk onderdeel van deze opdracht is alle beschikbare relevante gegevens bijeenkrijgen, die ons toelaten om een water- en zoutbalansmodel op te maken. Dan volgt de opmaak van een Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (kortweg GGOR), en de opmaak van beheerstrategieën. De gegevens moeten bijgevolg inzicht geven in de integrale systeemwerking, zijnde het ruime watersysteem (met inbegrip van interacties met waters buiten de Oudlandpolder zelf) en het ecosysteem. Er wordt veel tijd ingepland om deze gegevens zorgvuldig te verzamelen en te inventariseren. Volgende elementen moeten maximaal in de datacollectie zitten: waterhuishouding, meteorologische gegevens, oppervlaktewaters, effluenten, lozingen en captaties, grondwater, waterkwaliteit, natuur, landbouw.

Relevantie/Valorisatie

De Oudlandpolder is reeds een duizendtal jaar geleden gewonnen op zee, wat bijzondere droogte-, verziltings- en overstromingsrisico’s met zich meebrengt. Behalve de neerslag die rechtstreeks op de polder valt, heeft het gebied geen eigen zoetwaterbronnen en slechts beperkte uitwateringsopties. Het onderliggend zout water vormt een bijkomende uitdaging op vlak van beheer. Klimaatverandering versterkt deze uitdagingen, voornamelijk door de wijzigende neerslagpatronen en de stijging van de zeespiegel. Een doordacht en aangepast waterbeheer is cruciaal om de huidige en toekomstige risico’s te beperken, en het potentieel van de polder te maximaliseren.