Sector | Mariene sector Zand, bagger en wind

Bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen bezig met de duurzame exploitatie van zand, grind, windenergie, baggerstortwerken en kustverdediging vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor specifieke diensten en vragen rond samenwerking kan u bij het Marien Living Lab terecht.

Ga naar Marien Living Lab

Wat doet ILVO?

Hoe werkt ILVO?

Visie: bouwen met de natuur en leven met klimaatverandering

Met expertise en wetenschappelijke begeleiding wil ILVO ondernemers ondersteunen om blauwe ecosysteemdiensten uit te bouwen. De focus daarbij ligt op natuur-inclusief werken, zoals natuurlijk kustverdediging, geïntegreerde aquacultuursystemen en natuur-inclusieve offshore windmolenparken. ILVO benadrukt bovendien het belang van klimaatadaptatie en -mitigatie bij (toekomstige) mariene activiteiten. Niet alleen monitoring is daarvoor nodig, maar ook co-creatieve innovatie.

Uw aanspreekpunt: Marien Living Lab

Het Marien Living Lab van ILVO streeft naar versnelde en duurzame innovatie in de blauwe sectoren, volgens het principe van co-creatie. ILVO luistert naar u, analyseert uw vraag of uitdaging, en gaat samen met u op zoek naar een (hoogtechnologische) oplossing en een concreet project, met geschikte partners en financiering. ILVO volgt de uitvoering van het gezamenlijke traject wetenschappelijk op.

Uw ILVO garantie

  • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
  • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
  • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
  • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
  • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur

  • Geaccrediteerd labo voor analyse van fauna die in de bodem leven (macrobenthos)
  • Labo voor analyse van vis en fauna op de zeebodem (epibenthos)
  • Geaccrediteerd labo voor chromatografische analyses
  • Ruimte en expertise voor ontwikkeling van methodes, meettoestellen en experimentele proeftanks op maat van specifieke onderzoeksprojecten
  • Toegang tot onderzoeksvaartuigen: ILVO werkt nauw samen met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur) voor bemonsteringen op zee, met respectievelijk de onderzoeksvaartuigen Simon Stevin en Belgica.

Ruim netwerk

ILVO maakt actief deel uit van De Blauwe Cluster. Op internationaal niveau werkt ILVO nauw samen met ICES, de International Council for the Exploration of the Sea.

Alle ILVO expertises ter beschikking

ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Contacteer een expert

Ook interessant

Publicatie | Mededeling 23/10/2023

Voortgangsrapport effecten baggerlossingen

Boot van DEME voor baggerwerken
Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de effecten van baggerlossingen voor de periode 1 januari – 30 juni 2023.
Video 16/06/2023

Wetenschap uitgedokterd

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...