Sector | Veehouderij Vleesveehouderij

Vleesveehouders, hun afnemers en toeleveranciers vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor specifieke diensten en vragen rond samenwerking kan u bij het Rundveeloket terecht.

Ga naar Rundveeloket

Wat doet ILVO?

Hoe werkt ILVO?

Met bovenstaand pallet aan expertises en een moderne onderzoeksinfrastructuur wil ILVO alle stakeholders in de Vlaamse vleesveehouderij ondersteunen: de primaire producent, toeleverende en verwerkende industrie, distributieketen, overheden en de consument. Hedendaagse uitdagingen worden behandeld door ervaren professionals. Samen met de betrokken ketenactoren werken zij aan oplossingen op maat.

Uw aanspreekpunt: het Rundveeloket

Het Rundveeloket is het aanspreekpunt bij uitstek voor vragen over vleesveehouderij. Het antwoord is steeds objectief, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd. Door deel te nemen aan studiedagen en infomomenten maar ook via publicaties in de vakpers, een up-to-date online kenniscentrum, de Rundveeloket-website en een driemaandelijkse (gratis) nieuwsbrief, houdt het Rundveeloket u op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten.

Tot slot luistert het Rundveeloket graag naar uw bezorgdheden, om ze te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en daarvoor de nodige partners rond de tafel te brengen.

Uw ILVO garantie

  • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
  • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
  • Vertrouwelijke behandeling
  • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
  • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen
  • Gespecialiseerde analyses in het Animal Marine Laboratory (ANIMALAB)

Gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur

  • 6 GUK’s (gasuitwisselingskamers) voor onderzoek naar emissies van rundvee (methaan, CO2, lachgas en ammoniak).
  • Onderzoeksstal voor metingen van ammoniakuitstoot in huisvesting op stro.

Alle ILVO expertises ter beschikking

ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Met het Living lab Veehouderij wil ILVO de innovatie en valorisatie van onderzoek versnellen en bereikbaar maken voor alle actoren in de veehouderij. Niet alleen veehouders maar ook alle mogelijk toeleveranciers en verwerkers kunnen via kennisuitwisseling en experimenten hun ideeën en verbeterpunten uitwerken.

Ook interessant

Demo

Demo-beurs: hittestress rundvee

Afgelopen ILVO Dier, Scheldeweg 68, 9090 Melle
Hittestress demo beurs

Om de Vlaamse rundveehouder te informeren over de maatregelen die hittestress bij hun dieren kunnen voorkomen en de mogelijkheden om de gevo...

Studiedag

Veehouderij in transitie

Afgelopen ILVO Plant - Caritasstraat 39, 9090 Melle
Veehouderij in transitie

Met de Green deal en de Farm-to-fork strategie heeft de Europese Commissie grote ambities voor de landbouwsector en veehouderij in de toekom...

Studiedag

CVB Themamiddag Voederwaardering rundvee 2022

Afgelopen ILVO Dier, Scheldeweg 68, 9090 Melle (België)
koe

Op donderdag 17 november en donderdag 24 november 2022 wordt in het kader van het CVB-programma een themamiddag voederwaardering rundvee geo...

Wettelijke informatie