Onderzoeksproject Herstel van biodiverse graslanden: ecosysteemdiensten onder de loep

In uitvoering HERBIOGRAS+
Gras

Contacteer onze expert

Johan De Boever

Johan De Boever

Expert voederwaardering en chemische analyses

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

Voor herstel van graslanden zijn er verschillende technieken, zoals standaard vs. frequent maaien, strippen, of uitmijnen. Maar wat zijn de effecten van die technieken op het grasland zelf en op de ecosysteemdiensten? Project HERBIOGRAS onderzoekt

1) wat de voederkwaliteit van het maaisel is, en voor welke dieren het geschikt is

2) hoeveel koolstof wordt opgeslagen in de bodem

3) de aantrekkelijkheid van grasland voor bestuivers

4) de aantrekkelijkheid van grasland voor recreanten

Onderzoeksaanpak

Het experiment wordt uitgevoerd van 2020 t.e.m. 2022 op 3 locaties: Melle, Gentbrugge en Makkegem. De voederwaarde van het maaisel zal door ILVO geschat worden met specifiek ontwikkelde NIRS-kalibraties. Verder worden door Hogeschool Gent bodemstalen genomen voor het meten van de koolstofopslag, vegetatieopnames voor het evalueren van het soortenherstel, camerabeelden voor studie van insecten, en enquêtes met beeldmateriaal bij recreanten.

Relevantie/Valorisatie

Als output van het prject beogen de partners de organisatie van workshops en het opstellen van factsheets voor natuur- en landschapbeheerders, landbouwers en natuurgidsen. Er zal bovendien een overkoepelende studiedag georganiseerd worden, en de resultaten worden online beschikbaar via Ecopedia, de kennisdelingswebsite van de Vlaamse Overheid. Er wordt een laagdrempelig animatiefilmpje gemaakt over graslandherstel. Studenten agro- en biotechnologie zullen in een Living Lab kunnen werken rond ecosysteemdiensten.