Sector Biologische landbouw

Biologische telers, veehouders, hun afnemers en toeleveranciers vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor vragen rond samenwerking kan u bij het Living Lab Agro-ecologie en Biologische Landbouw (LLAEBIO) terecht.

Ga naar LLAEBIO.be

Wat doet ILVO?

Hoe werkt ILVO?

ILVO voert onderzoek uit ten behoeve van de biologische land- en tuinbouwsector via projectwerking en met eigen middelen. ILVO gaat bij het opzetten van onderzoeks- en kennisuitwisselingsactiviteiten voor de biologische sector uit van concrete vragen en noden van actoren uit de agrovoedingssector. De actoren worden actief betrokken bij het uitwerken van het projectidee tot het uitvoeren van onderzoek, het valideren en implementeren van resultaten in de praktijk.

Uw aanspreekpunt: LLAEBIO

Het Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw wil een belangrijke rol spelen in het faciliteren van nieuwe onderzoeksprojecten, demodagen en workshops. Het brengt landbouwers, onderzoekers, adviseurs en andere actoren uit de sector in contact met elkaar en gaat samen met hen aan de slag.

Uw ILVO garantie

 • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
 • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
 • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
 • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
 • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Gespecialiseerde infrastructuur en troeven

 • 6 ha eigen biologische gronden
 • 50 ha biologische gronden in kader van Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke, een samenwerking tussen ILVO, PHAE en RHEA
 • Samenwerking met verschillende biologische bedrijven
 • Een vergunde composteringssite
 • Mobiele kippenstallen met beschikbare buitenloop voor kippen
 • Machines voor mechanische onkruidbestrijding en gereduceerde bodembewerking, bv. schoffelmachine, wiedhark, wiedeg, roller-crimper,…

Systeemdenken centraal

Vanuit een systeembenadering houden we rekening met de complexiteit van het landbouw- en voedingssysteem en brengen we interacties en complexe relaties tussen verschillende componenten van het systeem in beeld.

Alle ILVO expertise ter beschikking

ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Ruim netwerk

ILVO werkt goed samen met biologische (korte keten) praktijkbedrijven voor specifieke praktijkproeven en voor ondersteuning van de bedrijfsvoering. Zo is er bijvoorbeeld een uitwisseling van biologische mest en voeders met een lokaal, biologisch geitenbedrijf. Daarnaast bouwt ILVO in samenwerking met bio-teler Felix de Bousies (bedrijf PHAE) en met landbouwconsulent en -onderzoeker Alain Peeters (RHEA) een proefplatform agro-ecologie in Hansbeke uit.

Deze samenwerkingen bieden heel wat perspectieven, zowel op vlak van experimenteerruimte als op vlak van kennisopbouw. Daarnaast gebruikt ILVO het platform en het living lab om een lerend netwerk op te bouwen rond agro-ecologie en biologische landbouw in Vlaanderen en daarbuiten.


Contacteer een expert

Logo living lab agro-ecologie & biologische landbouw
In de kijker

Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw (LLAEBIO) boven ILVO- doopvont

Ook interessant

Wettelijke informatie