Sector | Plantaardige productie Akkerbouw

Akkerbouwers vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor specifieke diensten en vragen rond samenwerking kan u bij Living Lab Plant terecht.

Wat doet ILVO?

Hoe werkt ILVO?

ILVO heeft expertise opgebouwd in onderzoek op verschillende voeder-, voedings-, en industriële gewassen, eiwitteelten, groenbedekkers (vb. maïs, chicorei, gele mosterd) en zet ook in op relatief nieuwe gewassen voor de Vlaamse landbouw (vb. soja, sorghum). Met bovenstaand breed pallet aan expertises en een moderne onderzoeksinfrastructuur wil ILVO alle stakeholders in de Vlaamse akkerbouw ondersteunen.

Uw aanspreekpunt: het Living Lab Plant

Het ILVO Living Lab Plant wil inspelen op de noden en vragen van de agrovoedingssector. De focus ligt op het gebruik van duurzame, innovatieve technologieën om de efficiëntie van teelten te optimaliseren en tegelijk de impact op de omgeving te reduceren. Dankzij de uitgebreide expertise en infrastructuur en een ruim netwerk van stakeholders is een kwalitatieve, sterk multidisciplinaire aanpak in het onderzoek mogelijk.

Uw ILVO garantie

 • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
 • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
 • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
 • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
 • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur

 • > 200 ha proefvelden en een uitgebreid gamma aan rollend proefveldmateriaal
 • Wagen- en machinepark voor proeven op locatie
 • Permanente buitendiensten voor rassenonderzoek
 • Moderne praktijkmachines en infrastructuur voor precisielandbouw
 • > 15.000m² serre infrastructuur en klimaatkamers voor wetenschappelijk onderzoek, inclusief voor quarantaine organismen
 • Droogtekappen of 'rainout shelters' voor onderzoek naar droogtestress bij planten
 • Nationaal en EU referentielaboratoria voor gewasbeschadigers: het Diagnosecentrum voor Planten
 • Een geaccrediteerd labo voor bodem, substraat en plantanalyses
 • Een geaccrediteerd labo voor spuittechnologie

Alle ILVO expertises ter beschikking

ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Ook interessant

Studiedag

Startevent Interreg Smart Growers

Afgelopen St. Jansweg 20 5928 RC Venlo
Blauwe bessen

In het kader van de Innovatiedag Boomkwekerij Compas Agro. U heeft de keuze om deel te nemen in de ochtend of in de middag. Het programma i...