Sector | Plantaardige productie Akkerbouw

Akkerbouwers vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor specifieke diensten en vragen rond samenwerking kan u bij Living Lab Plant & Bodem terecht. > Meer info: Living Lab Plant & Bodem

Ga naar Living Lab Plant

Wat doet ILVO?

Hoe werkt ILVO?

ILVO heeft expertise opgebouwd in onderzoek op verschillende voeder-, voedings-, en industriële gewassen, eiwitteelten, groenbedekkers (vb. maïs, chicorei, gele mosterd) en zet ook in op relatief nieuwe gewassen voor de Vlaamse landbouw (vb. soja, sorghum). Met bovenstaand breed pallet aan expertises en een moderne onderzoeksinfrastructuur wil ILVO alle stakeholders in de Vlaamse akkerbouw ondersteunen.

Uw aanspreekpunt: het Living Lab Plant

Het ILVO Living Lab Plant wil inspelen op de noden en vragen van de agrovoedingssector. De focus ligt op het gebruik van duurzame, innovatieve technologieën om de efficiëntie van teelten te optimaliseren en tegelijk de impact op de omgeving te reduceren. Dankzij de uitgebreide expertise en infrastructuur en een ruim netwerk van stakeholders is een kwalitatieve, sterk multidisciplinaire aanpak in het onderzoek mogelijk.

Uw ILVO garantie

 • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
 • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
 • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
 • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
 • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur

 • > 200 ha proefvelden (waarvan 6 ha biologisch) en een uitgebreid gamma aan rollend proefveldmateriaal
 • Wagen- en machinepark voor proeven op locatie
 • Permanente buitendiensten voor rassenonderzoek
 • Moderne praktijkmachines en infrastructuur voor precisielandbouw
 • > 15.000m² serre infrastructuur en klimaatkamers voor wetenschappelijk onderzoek, inclusief voor quarantaine organismen
 • 50 ha biologische gronden in kader van Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke, een samenwerking tussen ILVO, PHAE en RHEA
 • Droogtekappen of 'rainout shelters' voor onderzoek naar droogtestress bij planten
 • Nationaal en EU referentielaboratoria voor gewasbeschadigers: het Diagnosecentrum voor Planten
 • Een geaccrediteerd labo voor bodem, substraat en plantanalyses
 • Een geaccrediteerd labo voor spuittechnologie

Alle ILVO expertises ter beschikking

ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Contacteer een expert

Jana Baeyens en actoren uit de peulvruchtenketen bekijken nieuwe teelten
In de kijker

Peulvruchten succesvol in de steigers in Vlaanderen

Ook interessant

Brochure 22/11/2023

Teeltgids quinoa 2023

Quinoa
Naar aanleiding van het slotevent van Quilo werden heel wat agronomische data gebundeld in deze teeltgids, samen met de data van HoGent/UGent over de voedingskwaliteit van lokale quinoa.
Workshop

Hoe moet het met Carbon Farming in Vlaanderen

Afgelopen → Onbekend Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
gras op doorwortelde bodem

Er beweegt heel wat rond Carbon Farming in Vlaanderen én in Europa, zowel in de praktijk, op beleidsvlak als in het onderzoek. Waar werken w...