Sector | Mariene sector Visserij

Reders, vissers, vishandelaars en actoren betrokken bij het visserijbeleid vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor specifieke diensten en vragen rond samenwerking kan u bij het Marien Living Lab terecht.

Ga naar Marien Living Lab

Wat doet ILVO?

Hoe werkt ILVO?

Met bovenstaand breed pallet aan expertises en een moderne onderzoeksinfrastructuur wil ILVO alle betrokkenen in het visserijbeheer, de visserijsector en de visserijhandel ondersteunen in hun streven naar duurzaam vissen. Een multidisciplinair wetenschappelijk team met een uitgebreid netwerk wordt bijgestaan door een ervaren team van visserijtechnici en zeegaande waarnemers dat instaat voor het veldwerk, aan land en op zee.

Uw aanspreekpunt: Marien Living Lab

Het Marien Living Lab van ILVO streeft naar versnelde en duurzame innovatie via co-creatie in de blauwe sectoren, waaronder ook visserij. ILVO luistert naar u, analyseert uw vraag of uitdaging en gaat samen met u op zoek naar een (hoogtechnologische) oplossing en een concreet project, met geschikte partners en financiering. ILVO volgt de uitvoering van het gezamenlijke traject wetenschappelijk op.

Uw ILVO garantie

 • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
 • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
 • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
 • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
 • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur

 • Laboratorium voor visverwerking
 • Labo voor leeftijdsbepaling van vissen
 • Experimentele ruimtes met zeewatertanks
 • Nettenzaal voor het maken van visnetten aangepast voor experimenteel onderzoek
 • Toegang tot onderzoeksvaartuigen: ILVO werkt nauw samen met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur) voor bemonsteringen op zee, met respectievelijk de onderzoeksvaartuigen Simon Stevin en Belgica.
 • Toegang tot commerciële vaartuigen in samenwerking met reders

Ruim netwerk

ILVO maakt actief deel uit van De Blauwe Cluster en van het Convenant voor Duurzame Visserij. Op internationaal niveau werkt ILVO nauw samen met ICES, de International Council for the Exploration of the Sea.

Alle ILVO expertises ter beschikking

ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Ook interessant

Wettelijke informatie