Onderzoeksproject AGROMIX: efficiëntie en weerbaarheid van gemengde landbouwsystemen en agroforestry

In uitvoering EU AGROMIX
agromix logo

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het doel van het AGROMIX-project is om participatief onderzoek uit te voeren om de transitie naar meer veerkrachtige en efficiënte landbouwpraktijken in Europa te bevorderen. AGROMIX mikt op praktische agro-ecologische oplossingen voor landbouw, landbeheer en aanverwante waardeketens. Kennis wordt versterkt rond strategieën voor beperking van en aanpassing aan klimaatverandering in complexe contexten van landgebruik, zoals gemengde landbouwsystemen (combinaties van gewassen en vee) en agroforestry systemen (combinaties van bomen en gewassen en/of vee).

Onderzoeksaanpak

AGROMIX integreert de wetenschappelijke inzichten uit verschillende disciplines (van biofysische tot sociale wetenschappen) via een praktijkgerichte benadering waarbij boeren en andere belanghebbenden worden betrokken. We houden daarbij rekening met met verschillende factoren, waaronder milieu, economie, landbouwinkomen en stabiliteit in de toeleveringsketen. We analyseren de levering van ecosysteemdiensten (ES) binnen gemengde landbouw- en agroforestry systemen. Deze analyse gebruiken we bij de ontwikkeling en implementatie van praktische oplossingen voor landbouw en landbeheer om ecosysteemdiensten te versterken en potentieel negatieve interacties te reduceren.

Relevantie/Valorisatie

AGROMIX draagt bij tot nieuwe en verfijnde kennis over de synergieën in gemengde landbouw en agroforestry systemen op milieu- en sociaaleconomisch niveau. Die kennis levert vervolgens praktische oplossingen voor landbeheer om klimaatbestendige systemen te bereiken, die voldoen aan de globale doelstelling van koolstofarme samenlevingen. Agromix is volgens de onderzoekers relevant in het EU beleid: het project ligt in lijn met de EU Green Deal, de Farm to Fork-strategie en de voorgestelde herzieningen van het GLB, die allen inspelen op het bevorderen van de transitie naar meer gemengde en veerkrachtige landbouwsystemen.