Sector Technologie, machine- en stallenbouw

Ondernemers en werknemers uit technologiesector, machinefabrikanten, stallenbouwers en andere erfbetreders vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor vragen rond samenwerking kan u bij het Living Lab Agrifood Technology terecht.

Ga naar Agrifoodtechnology.be

Wat doet ILVO?

Hoe werkt ILVO?

Het ontbreekt bedrijven in de technologische en digitale sector, stallen- en machinebouw vaak aan tijd om zelf nieuwe technologieën te verkennen en te ontwikkelen. Met bovenstaand breed pallet aan expertises en een moderne onderzoeksinfrastructuur wil ILVO hen daarin begeleiden. We hanteren daarvoor een living lab aanpak.

Uw aanspreekpunt: Living Lab Agrifood Technology

Het ILVO Living lab Agrifood Technology zet in op ontwikkeling van nieuwe technologische innovaties in een co-creatief kader. Doel van die innovaties is processen te optimaliseren, van veld tot vork.

Typerend voor de aanpak binnen het living lab is de cyclus van ontwerpfase, prototypebouw en praktijktesten die meermaals doorlopen wordt om te komen tot praktijkrelevante oplossingen. Ook demonstraties maken deel uit van dat proces. De eindgebruiker van de technologie - bv. een land- of tuinbouwer - wordt van bij de start bij de ontwikkeling betrokken. Tot slot wordt gewerkt volgens het MVP principe ('Minimum viable product') én kan ILVO helpen bij het zoeken van de juiste financiering of een passend verdienmodel.

> Enkele voorbeelden van innovaties die ontwikkeld werden in co-creatie met bedrijven en eindgebruikers kan u bekijken op de website van het Living Lab Agrifood Technology.

Uw ILVO garantie

 • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
 • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
 • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
 • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
 • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Unieke infrastructuur

 • State of the art atelier voor prototypeontwikkeling in automatisering en robotisering
 • De nieuwste drone-, robot- en sensortechnologie voor precisielandbouw, -veehouderij en -visserij
 • AIplatform4agrifood (in ontwikkeling)
 • Datadeelplatform DjustConnect
 • Boerderij met > 20.000 m² proefstallen voor melkvee met bijbehorend jongvee, varkens en pluimvee
 • > 200 ha proefvelden
 • 50 ha biologische proefvelden in een agro-ecologisch proefplatform
 • >15.000 m² proefserres
 • Een geaccrediteerd labo voor spuittechnologie
 • Pilootfabriek voor voedselverwerking op semi-industriële schaal: Food Pilot
 • Toegang tot praktijkbedrijven, onderzoeksschepen en commerciële vaartuigen

Ruim netwerk

ILVO is betrokken bij verschillende netwerken rond digitale innovatie in de agrovoedingssector en host een eigen innovatiehub: Smart Digital Farming. De hub startte als een innovatief bedrijvennetwerk maar is intussen een zelf bedruipende, mature innovatiehub die 100% inzet op de valorisatie van digitalisering in agrovoeding.

Smart Digital Farming voorziet ecosysteem services, ontwikkelt business cases, test nieuwe concepten en zoekt er financiering voor. Dit alles in een quadrupel helix model. De hub voorziet ook specifieke opleidingen in het kader van precisielandbouw. Door een unieke samenwerking met de ILVO living labs is Smart Digital Farming de ‘one stop’ shop voor elke actor in de agrovoedingssector die met vragen zit rond digitalisatie.

> Meer info: Smart Digital Farming

Alle ILVO expertises ter beschikking

ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Ook interessant

Event

FTI Gent: The Expo

Afgelopen Wintercircus Gent
FTI Gent expo

In maart 2024 zet de Vlaamse regering technologie en innovatie centraal tijdens de Flanders Technology & Innovation Festivals (FTI). FTI...

Event

FTI Gent: The summit 'Bio, Food & Agro Tech'

Afgelopen Wintercircus Gent
The Summit

In maart 2024 zet de Vlaamse regering technologie en innovatie centraal tijdens de Flanders Technology & Innovation Festivals (FTI). FTI...

Wettelijke informatie