Sector | Plantaardige productie Tuinbouw & sierteelt

Tuinbouwers en siertelers vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor specifieke diensten en vragen rond samenwerking kan u bij Living Lab Plant & Bodem terecht.

Ga naar Living Lab Plant & Bodem

Wat doet ILVO?

Hoe werkt ILVO?

Met bovenstaand breed pallet aan expertises en een moderne onderzoeksinfrastructuur wil ILVO alle stakeholders in de Vlaamse tuinbouw en sierteelt ondersteunen.

Uw aanspreekpunt: het Living Lab Plant & Bodem

Het ILVO Living Lab Plant & Bodem wil inspelen op de noden en vragen van de land- en tuinbouw en agrovoedingssector. De focus ligt op het gebruik van duurzame, innovatieve technologieën om de efficiëntie van teelten te optimaliseren en tegelijk de impact op de omgeving te reduceren. Dankzij de uitgebreide expertise en infrastructuur en een ruim netwerk van stakeholders is een kwalitatieve, sterk multidisciplinaire aanpak in het onderzoek mogelijk.

Uw ILVO garantie

 • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
 • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
 • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
 • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
 • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur

 • > 200 ha proefvelden (waarvan 6 ha biologisch) en een uitgebreid gamma aan rollend proefveldmateriaal
 • > 15.000m² serre infrastructuur en klimaatkamers voor wetenschappelijk onderzoek, inclusief voor quarantaine organismen
 • 50 ha biologische gronden in kader van Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke, een samenwerking tussen ILVO, PHAE en RHEA
 • Composteringssite en compostreactoren
 • Droogtekappen of 'rainout shelters' voor onderzoek naar droogtestress bij planten
 • Plantecofysiologische infrastructuur, geschikte software en datamining pipelines
 • Laboratoria voor weefselteelt, moleculaire analyses, microscopie, plant, bodem en substraatanalyses
 • Nationaal en EU referentielaboratoria voor gewasbeschadigers: het Diagnosecentrum voor Planten
 • Een geaccrediteerd labo voor spuittechnologie

Alle ILVO expertises ter beschikking

ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Ruim netwerk

ILVO beschikt over een breed netwerk in de sierteelt en tuinbouw, van veredelaars en kwekers-producenten tot handelaars, het beleid en collega-onderzoeksinstellingen.

In Technopool Sierteelt bundelt ILVO de krachten met UGent, HOGENT en het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) om enerzijds de kennis en expertise vanuit het onderzoek vlotter bij de sierteeltbedrijven te krijgen en anderzijds om het onderzoek vraag- en marktgericht bij te sturen. Kwaliteit en innovatie in deze bloeiende economische sector staat daarbij voorop.

Contacteer een expert

Twee potten met Osteospermum, groene bladeren en witte bloemen. De rechtse plant is duidelijk compacter.
In de kijker

Sierteeltproducten compact houden via veredelingstechniek

Ook interessant