Onze thema's

In zijn onderzoeksvisie definieert ILVO acht prioritaire onderzoeksthema's. Samen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de SDG's) geven ze richting aan het onderzoek en aan de investeringen die ILVO doet.

Lees onze toekomstvisie

Gezonde bodem en gewassen

Duurzaam geproduceerde planten en gezonde bodems gaan hand in hand.

Maatschappelijk gedragen veehouderij

ILVO onderzoekt mogelijke toekomstpistes voor dierlijke productie.

Gezonde voeding

ILVO wil overvoeding én ondervoeding helpen bannen.

Rendabele productiesystemen en meerwaardecreatie

ILVO reikt tools en kennis aan voor betere verdienmodellen.

Plattelandsontwikkeling in de metropool Vlaanderen

In de ‘Metropool Vlaanderen’ ligt open ruimte binnen ieders bereik.

Klimaatmitigatie en -adaptatie

Klimaat is een grote uitdaging voor landbouw, beleid en onderzoek.

Bio-economie en kringlopen

ILVO werkt mee aan het uitbouwen van een circulaire bio-economie.

Mariene productie en marien milieu

Mariene productie wint aan belang in het kader van de blauwe economie.

ILVO en de 5G voor landbouw en voeding

ILVO schakelt een versnelling hoger in zijn geïntegreerd onderzoek voor landbouw, visserij en voeding. In de vernieuwde onderzoeksstrategie die momenteel wordt uitgewerkt plaatst het onderzoeksinstituut zijn onderzoeksinspanningen onder de noemer van een vijfvoudige gezondheid van het agrovoedingssysteem:

  1. Gezonde primaire productie (en vangst)
  2. Gezonde voedselverwerking
  3. Gezonde socio-economische relaties
  4. Gezonde consumptiepatronen
  5. Gezonde omgeving