Onze thema's

In zijn onderzoeksvisie definieert ILVO tien prioritaire onderzoeksthema's. Samen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de SDG's) geven ze richting aan het onderzoek en aan de investeringen die we doen in de ILVO-Onderzoekskouter.

Lees onze toekomstvisie

Voeding en gezondheid

ILVO maakt van de strijd tegen malnutritie een prioriteit.

Rol van dierlijke productie in de maatschappij

ILVO onderzoekt toekomstpistes voor een gedragen dierlijke productie.

Rendabele en veerkrachtige voedingssystemen

ILVO reikt tools en kennis aan voor betere verdienmodellen.

Landbouw en platteland in een verstedelijkte samenleving

Een leefbaar platteland biedt ruimte aan landbouw én natuur én bos.

Kringlopen en bio-economie

ILVO ziet kansen in de bio-economie en in het circulaire (om)denken.

Precisielandbouw en datatechnologie

Data, AI en precisietechnieken zijn een sleutel tot verduurzaming.

Gezonde bodem en gewassen

De bodem staat centraal in ons onderzoek naar plantaardige productie.

Eiwitdiversificatie

ILVO staat voor een diverser aanbod duurzaam geproduceerde eiwitten.

Op naar een klimaatslimme voedingsproductie

Klimaatslim is tegelijk milieuvriendelijk, klimaatrobuust en rendabel.

Mariene productie en marien milieu

Mariene productie wint aan belang in het kader van de blauwe economie.

ILVO en de 5G voor landbouw en voeding

ILVO schakelt een versnelling hoger in zijn geïntegreerd onderzoek voor landbouw, visserij en voeding. In de vernieuwde onderzoeksstrategie die momenteel wordt uitgewerkt plaatst het onderzoeksinstituut zijn onderzoeksinspanningen onder de noemer van een vijfvoudige gezondheid van het agrovoedingssysteem:

  1. Gezonde primaire productie (en vangst)
  2. Gezonde voedselverwerking
  3. Gezonde socio-economische relaties
  4. Gezonde consumptiepatronen
  5. Gezonde omgeving