Living Labs

ILVO wil zijn rol als toekomst- en vraaggericht kenniscentrum verder uitbouwen in zogenaamde ‘living labs’, plaatsen voor innovatief onderzoek in nauwe samenwerking met de betrokken eindgebruikers. Er zijn vandaag zes thematische ILVO living labs.

ILVO Living Labs
close up van een tafel met veel post its erop

Algemeen contact

Wat is een living lab?

Living labs zijn ‘plekken’ waar open onderzoek en innovatie gestimuleerd worden. Ze voldoen aan vijf voorwaarden:

  1. Actieve betrokkenheid van de eindgebruiker
  2. Co-creatie samen met eindgebruikers
  3. Multi-methode benadering (bv. tools uit de exacte en sociale wetenschappen)
  4. Multi-stakeholder betrokkenheid (bv. landbouwers, technologieleveranciers, dienstverleners, relevante institutionele actoren, professionele of particuliere eindgebruikers)
  5. Testen in relevante praktijkomgevingen (bv. op praktijkbedrijven)

Wat is het voordeel hiervan?

Door de eindgebruiker centraal te plaatsen, slagen living labs erin de kansen die nieuwe technologieën bieden beter te matchen met de specifieke behoeften en ambities van lokale gemeenschappen en sectoren. Dit verhoogt de acceptatie- en implementatiegraad van innovaties.

Is een living lab een fysieke plek?

Living labs kunnen zowel fysieke als virtuele organisaties zijn of real-life omgevingen, zoals een landbouwbedrijf, voedingsfabriek of een vissersboot. Het zijn ‘ecosystemen’ waar onderzoekers, eindgebruikers, stakeholders, burgers en zelfs steden of regio’s elkaar ontmoeten voor co-creatie. Het doel is vaak snelle prototyping of validatie van innovaties om ze vervolgens op grotere schaal te kunnen uitrollen. Hoe dit precies geïmplementeerd wordt, kan variëren van living lab tot living lab.

Meer info over het concept living labs vindt u op de website van de European Network of Living Labs (ENoLL).