Onderzoeksproject Valoriseren van de API-economie voor de Vlaamse agrovoedingssector.

Voltooid API-ECONOMIE
Computer scherm met data

Contacteer onze expert

Stephanie Van Weyenberg

Stephanie Van Weyenberg

Expert data integratie / technologie rundvee

Contact

Algemeen kader

De termen data-economie of API-economie verwijzen naar een economie waarin data een centrale rol spelen om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen, om meer klanten te vinden en extra markten te betreden, of om klanten nog beter te bedienen. Data zijn dan de sleutel dus tot versnelde innovatie en nieuwe verdienmodellen. De vraag in dit vlaio-coock project is in hoeverre de agrovoedingssector al op deze trein zit. Het project wil concreet de opportuniteiten van de API-economie demonstreren aan de bedrijven in de agrivoedingssector en hen technische en organisatorisch ondersteuning bieden. Het gaat dus om een op maat gemaakte doorvertaling van kennis en technologie vanuit literatuur, (onderzoeks)projecten en EU-initiatieven. De demonstraties zorgen mee voor de versnelling van de transitie naar een Vlaamse API-economie in de agrovoedingsketen.

Onderzoeksaanpak

Het project is inmiddels afgelopen. De gehanteerde onderzoeksaanpak bestond erin bedrijven te informeren en te inspireren rond API-economie opportuniteiten. Door het verspreiden van eerste ervaringen van pioniers via events, artikels en webinars -onder meer de reeks wij-produceren-voeding-en-data van Djustconnect - zijn de drivers en meerwaardes data en data delen duidelijk gemaakt. Informatie, verslagen en feedback over de events zijn terug te vinden op de DjustConnect website onder nieuws.

Bedrijven werden ondersteund bij het opstellen van een mogelijke digitale bedrijfsstrategie, en bij het opbouwen van hun API-ecosysteem. De ontwikkelde canvassen binnen dit project kunnen door bedrijven ook na afloop van dit project gebruikt worden om business opportuniteiten te identificeren (https://djustconnect.be/sites/default/files/2022-12/datagedreven_business_canvassen_deliverable.pdf).

We stelden technische knowhow en organisatorische transitieskills ter beschikking. We creëren transparantie over data-integriteit die technisch wordt ingebouwd in het datadeelsysteem 4.0. handleisdingen en rapporten hieromtrent zijn blijvend terug te vinden op de webpagina: https://www.djustconnect.be/nl/api-economie.

Relevantie/Valorisatie

Het economisch potentieel voor de Vlaamse agrovoedingssector is groot. Maar de wereldwijde API-economie kan mogelijk ook een bedreiging zijn voor het lokale agrovoedingssysteem. API’s kunnen sectoroverschrijdend door vrijwel elke applicatiebouwer worden gebruikt. Nieuwe disruptieve, vaak niet-landbouwgerichte, niet-Vlaamse multinationale spelers staan klaar om API-gebaseerde services uit te rollen in de agrovoedingssector. Onder andere door een dalend aantal Vlaamse landbouwers staan de Vlaamse agrovoedingsbedrijven onder druk. Niets doen in de sector datadelen en API-economie kan een verlies betekenen van marktaandeel, van tewerkstelling en nieuwe investeringen.
Dit project heeft de urgentie verduidelijkt en de economische win voor aanbieders én gebruikers blootgelegd. Er is een besef gegroeid dat men data als product kan vermarkten, domeinkennis kan valoriseren, nieuwe (internationale) distributiekanalen kan exploreren en nieuwe services kan ontwikkelen door API-integratie, etc.