Studiedag Studiedag: Groene bodem voor een gezond bio agro-ecosysteem

Groene bodem

Een goede bodemvruchtbaarheid is essentieel voor een gezonde plantengroei. Of is het net andersom? Of gewoon beide? En hoe borgen we dat er geen ‘lek’ ontstaat met negatieve impact op het bredere agro-ecosysteem? Op deze tweede winterbijeenkomst ‘bemesting en bodemvruchtbaarheid’ op 19 februari zoeken we dit uit en kijken we hoe we dit in de praktijk vorm kunnen geven. Het programma oogt druk, maar we voorzien bij elk onderdeel ruimte voor interactie.

Programma

10u00 Ontvangst met koffie

10u30 Inleiding en welkom door biotelers Michiel Vanpoucke en Jen Nold

In de voormiddag stellen we de plant als sturend organisme van bodemprocessen centraal:

10u45 Fotosynthese: De groene motor ontleed – functies en noodzaak van plantengroei voor het behoud van een gezonde bodem door Koen Willekens – ILVO

11u30 Groen doorheen het seizoen in groenteteelt en akkerbouw door Lieven Delanote – Inagro

12u15 Belang en beheer van grasklaverkruiden in een biologische vruchtwisseling door Pieter Van Rumst – Obs’Herbe

13u00 Middagpauze – broodjesmaaltijd

In de namiddag verleggen we de focus naar nutriënten en waterkwaliteit:

13u45 Terug naar de bron. Waarom is een goede waterkwaliteit belangrijk voor ons agro-ecosysteem door Ineke Maes van Bond Beter Leefmilieu

14u15 Hoe scoort bio inzake waterkwaliteit door Lieven Delanote – Inagro

14u30 Wat leren we uit recent proefveldonderzoek?

  • Welke basis voor bemesten met stalmest door Jasper Vanbesien – Inagro
  • Is een groen pad het juiste voor de aardbeiteelt? door Sam Neefs – Proefcentrum Pamel

15u15 Pauze

15u35 Hoe kunnen we de stikstofbeschikbaarheid correct inschatten in relatie tot opgebouwde bodemvruchtbaarheid? door Koen Willekens - ILVO

16u15 Collectieve en interactieve reflectie onder leiding van Carmen Landuyt - CCBT

17u00 Conclusies en uitdagingen door biotelers Michiel Vanpoucke en Jen Nold

17u15 Napraten met een hapje en een drankje

Doelpubliek

Deze winterbijeenkomst is sectorbreed en richt zich expliciet tot biologische boeren, boeren in omschakeling naar bio en personen met een directe affiniteit met de sector.

Onderzoek uitgevoerd in het kader van het Demoproject ‘Biobemestingspraktijk borgt goede waterkwaliteit’. Dit demonstratieproject wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

logo

Programma