Onderzoeksproject Visserijbeheer voor een duurzame visserij en gezonde mariene ecosystemen

In uitvoering ECOSCOPE
zee

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het project ECOSCOPE mikt op een verbeterd visserijbeheer dat het evenwicht houdt tussen een gezond mariene ecosysteem en een duurzame visserij. Daarvoor zijn veel, diverse, accurate en actuele data nodig, die op een heldere wijze te interpreteren zijn door de vissers. Het doel is dus om een publiek portaal te ontwikkelen dat stakeholders kunnen gebruiken om meer onderbouwde, geïnformeerde beslissingen te nemen omtrent hun visserijstrategie en -beleid.

Onderzoeksaanpak

Het beoogde EcoScopium bestaat uit meerdere onderdelen: een Platform, een Toolbox, een Academy en een App. Datasets met omgevings- en biologische variabelen worden gehomogeniseerd in het Platform. Hiermee ontwikkelen we ecosysteem-modellen en -beoordelingen, die we samenbrengen met socio-economische indicatoren in de Toolbox. Dit vormt een scoring systeem voor de stakeholders waarmee zij hun beslissingsscenario’s voor het marien beheer kunnen testen. De sensibilisering van de resultaten gebeurt via cursussen, Webinars, etc. in de Academy en de App.

Relevantie/Valorisatie

De huidige beoordelingsmethodes brengen vaak enkel commercieel interessante soorten in rekening. Deze soorten zijn deel van een veel groter ecosysteem en kunnen gelinkt worden aan verschillende andere ecosysteem componenten. EcoScope levert naar onze verwachting nieuwe, verbeterde beoordelingsmethodes, die ook rekening houden met visserij met beperkte gegevens, biodiversiteit en verschillende andere ecosysteem componenten. Het project biedt dus de mogelijkheid om de impact van omgeving, mens en klimaat op het evenwicht tussen onze visserij en het ecosysteem te evalueren. Via de tools verwachten we dat ook de rapportering kan gebeuren over moeilijkere topics, bijvoorbeeld over gevaren in het mariene milieu (extreme golven, tsunami, etc.) of over illegale visserij.

Financiering

EU Horizon2020