Sector Voederproductie

Veehouders die eigen voeders produceren en ondernemers in de (meng)voederindustrie vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert.

Wat doet ILVO?

Hoe werkt ILVO?

Met bovenstaand breed pallet aan expertises en een moderne onderzoeksinfrastructuur wil ILVO alle stakeholders in de veehouderij en (meng)voederindustrie ondersteunen. Hedendaagse uitdagingen worden behandeld door ervaren professionals. Samen met de betrokken ketenactoren werken zij aan oplossingen op maat.

Uw aanspreekpunt voor plantaardig onderzoek: het Living lab Plant

Het ILVO Living Lab Plant & Bodem wil inspelen op de noden en vragen van de agrovoedingssector en de land- en tuinbouw. De focus ligt op het gebruik van duurzame, innovatieve technologieën om de efficiëntie van teelten te optimaliseren en tegelijk de impact op de omgeving te reduceren. Dankzij de uitgebreide expertise en infrastructuur en een ruim netwerk van stakeholders uit de agrovoedingssector en tuinbouw, is een kwalitatieve, sterk multidisciplinaire aanpak in het onderzoek mogelijk.

Uw aanspreekpunt voor praktische informatie: het Rundveeloket

Het Rundveeloket is het aanspreekpunt bij uitstek voor alle vragen over melk- of vleesveehouderij. Het antwoord is steeds objectief, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd. Door deel te nemen aan studiedagen en infomomenten maar ook via publicaties in de vakpers, een up-to-date online kenniscentrum, de Rundveeloket-website en een driemaandelijkse (gratis) nieuwsbrief, houdt het Rundveeloket u op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten.

Tot slot luistert het Rundveeloket graag naar uw bezorgdheden, om ze te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en daarvoor de nodige partners rond de tafel te brengen.

Uw ILVO garantie

  • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
  • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
  • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
  • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
  • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur

Alle ILVO expertises ter beschikking

ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Ook interessant

Wettelijke informatie