Onderzoeksfaciliteiten

Onderzoeksinfrastructuur

De activiteiten van ILVO zijn verspreid over 10 sites in Merelbeke, Melle en Oostende.
Samen beschikken zij over een indrukwekkende onderzoeksinfrastructuur:

 • 220 ha proefvelden, met gespecialiseerd machinepark voor aanleg en onderhoud
 • 50 ha proefvelden in een agro-ecologisch proefplatform
 • > 15.000m² proefserres deels uitgerust voor proeven met quarantaine organismen
 • > 20.000m² proefstallen met mogelijkheden voor co-creatief onderzoek in melkvee, pluimvee en konijnen, varkenshouderij
 • Partner van het Feed Design Lab
 • Experimentele ruimtes met zeewatertanks en een nettenzaal
 • 40 labo's, waarvan de meerderheid geaccrediteerd en een deel erkend als referentielabo
 • Proeffabriek Food Pilot uitgerust met > 50 semi-industriële toestellen voor de voedingssector
 • Atelier voor prototypebouw voor automatisatie en robotisatie
 • Composteringssite en compostreactor
 • Seed pilot voor triage en analyse van zaden voor menselijke
  consumptie
 • Productie-eenheid voor proefvoeders

Geaccrediteerde labo's

ILVO heeft ook meer dan 40 geaccrediteerde labo's voor gespecialiseerde analyses:

Nationaal Referentie Laboratoria (NRL)

Specifieke onderzoeksuitrustingen

 • Gespecialiseerde apparatuur voor metingen van geur, fijn stof en stalgas in en rond stallen (CO2, N2O, CH4, NH3)
 • HYDRASdroogtekappen of 'rainout shelters', hydrology en drones voor onderzoek naar droogtestress bij planten
 • Plantecofysiologische infrastructuur, geschikte software en datamining pipelines
 • Seed Pilot voor zaadtriage en een zaadlabo
 • Sequentiedatabanken voor identificatie van organismen
 • Genendatabank voor planten
 • Een horizontaal meetplatform voor chromatografie-massaspectrometrie: Meet@all
 • Een horizontaal Genomics Platform voor de studie van genen en genomen
 • AIplatform4agrifood (in ontwikkeling)
 • Datadeelplatform DjustConnect
 • De nieuwste drone-, robot- en sensortechnologie voor precisielandbouw, -veehouderij en -visserij
 • Gediplomeerde dronepiloten

Daarnaast heeft ILVO toegang tot verschillende praktijkbedrijven en commerciële vaartuigen voor onderzoek in praktijkomstandigheden. Tot slot maakt ILVO deel uit van het netwerk van Agrolink Vlaanderen en werkt het in verschillende binnenlandse en Europese projecten samen met andere onderzoeksinstellingen en bedrijven.