Sector Publieke en non-profit sector

ILVO heeft vele expertisedomeinen die interessant zijn voor openbare besturen, onderwijsinstellingen en de non-profit sector. Een holistische benadering van het onderzoek samen met een co-creatieve aanpak opent opportuniteiten voor samenwerking en kennisdeling om zo deze sector te adviseren, op vraag of pro-actief vanuit het onderzoek.

Schrijvende hand

Wat doet ILVO?

Hoe werkt ILVO?

ILVO zet in op beleidsrelevant onderzoek. We capteren vragen uit de agrovoedingssector, de -markt en de maatschappij die relevant zijn voor de diverse beleidsniveaus, zowel voor gemeentes en provincies, als voor de Vlaamse, Federale en Europese overheid, maar ook voor onderwijs, vorming, zorg en maatschappelijke dienstverlening.

Holistische benadering, participatief en multidisciplinair

ILVO tracht maatschappelijke vragen te objectiveren via gedegen wetenschappelijk onderzoek. We doen dit door in te zetten op een holistische onderzoeksaanpak samen met de diverse actoren. Daarnaast zetten we zelf ook proactief in op het bestuderen van belangrijke maatschappelijke trends in het voedingssysteem.

ILVO kan hiervoor steunen op een zeer multidisciplinair team en diverse participatieve methodes.

Uw ILVO garantie

  • Wetenschappelijk onderbouwde antwoorden
  • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
  • Duidelijk interpreteerbare aanbevelingen bruikbaar in de dagelijkse praktijk
  • Multidisciplinair team en uitgebreid netwerk
  • Participatieve onderzoeksmethodes

Alle ILVO expertises ter beschikking

ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Er zijn vandaag zes thematische ILVO living labs die allemaal werken met een systeemaanpak op basis van de 5 ENoLL principes: multi-method benadering, multi-stakeholder betrokkenheid, testen in real-life omgevingen, actieve betrokkenheid door de eindgebruiker, co-creatie en openheid. Ook de publieke en non-profit sector is welkom om deel te nemen.


Ook interessant

Projectnieuws 22/05/2024

ILVO lanceert klimaatnieuwsbrief voor land- en tuinbouw

ELK logo
ILVO lanceert een viermaandelijkse klimaatnieuwsbrief voor de brede land- en tuinbouw. De nieuwsbrief bundelt de laatste resultaten en initiatieven uit het onderzoek, maar geeft ook duiding in de comp...
Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...
Video 12/04/2024

Boeren leren van boeren

Boeren leren van boeren - Simon Lox
Simon Lox organiseert Farm Demonstration Networks, groepen van 10 tot 15 boeren die nieuwe praktijken testen op hun boerderijen en vervolgens elkaars boerderijen bezoeken.