Sector | Veehouderij Varkenshouderij

Varkenshouders, hun afnemers en toeleveranciers vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor specifieke diensten en vragen rond samenwerking kan u bij het Varkensloket terecht.

Ga naar Varkensloket

Wat doet ILVO?

Hoe werkt ILVO?

Met bovenstaand breed pallet aan expertises en een moderne onderzoeksinfrastructuur wil ILVO alle stakeholders in de Vlaamse varkenshouderij ondersteunen: varkenshouders, toeleverende en verwerkende industrie, distributieketen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden, consumenten en burgers. Hedendaagse uitdagingen worden behandeld door ervaren professionals. Samen met de betrokken ketenactoren werken zij aan oplossingen op maat.

Uw aanspreekpunt: het Varkensloket

Het Varkensloket is het aanspreekpunt bij uitstek voor uw concrete vragen over de varkenshouderij (en dit al 10 jaar (2022)). Het antwoord is steeds objectief, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd. Door deel te nemen aan studiedagen en infomomenten maar ook via publicaties in de vakpers, een up-to-date online kenniscentrum, de Varkensloket-website en een driemaandelijkse (gratis) nieuwsbrief, houdt het Varkensloket u op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten en sectorinfo.

Tot slot luistert het Varkensloket graag naar uw bezorgdheden, om ze te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en daarvoor de nodige partners rond de tafel te brengen.

Uw ILVO garantie

 • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
 • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
 • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
 • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
 • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen
 • Gespecialiseerde analyses in het Animal Marine Laboratory (ANIMALAB)

Gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur

 • Moderne Varkenscampus (onderzoeks- en onderwijsstal van ILVO, UGent en HOGENT) met ruimte voor 105 zeugen, 576 biggen en 768 vleesvarkens
 • ILVO-proefbedrijf met ruimte voor 140 zeugen, 576 biggen en 180 vleesvarkens
 • Ammoniakemissiearme systemen met schuine putwanden en een luchtwasser
 • Meerdere water- en voedercircuits
 • Diverse weegschalen/meetapparatuur voor het individueel en in groep wegen van varkens

Alle ILVO expertises ter beschikking

ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Met het Living lab Veehouderij wil ILVO de innovatie en valorisatie van onderzoek versnellen en bereikbaar maken voor alle actoren in de veehouderij. Niet alleen veehouders maar ook alle mogelijk toeleveranciers en verwerkers kunnen via kennisuitwisseling en experimenten hun ideeën en verbeterpunten uitwerken.

Ook interessant

Contactdag

Tour de Boer voor varkenshouders

Afgelopen Startlocatie: Kortwagenstraat 87, 8880 Ledegem (België). NM: Izegemsestraat 452, 8501 Heule (Kortrijk)
Vanden Abeele varkensstal

Het Veng-systeem en het VeDoWS stalsysteem zijn voorbeelden van technieken voor ammoniakreductie. Tijdens deze ‘Tour de Boer’ bezoeken we tw...

Contactdag

Tour de Boer voor varkenshouders

Afgelopen De Achelse Kluis, De Kluis 1A, 3930 Hamont-Achel (België)
Vanden Abeele varkensstal

Dagontmesting en het Total Circulair Farm Concept zijn voorbeelden van technieken voor ammoniakreductie. Tijdens deze ‘Tour de Boer’ bezoeke...

Wettelijke informatie