Zoekresultaten voor Insecten

Onderzoeksprojecten

Variations in stress responsivity in hens: matching birds to environments

OnderzoeksaanpakMet een aantal vergelijkingsexperimenten stellen we proefondervindelijk vast welke mogelijke behandelingen leiden tot een verbetering van het welzijn van leghennen 1) incubatie met een periodieke blootstelling aan licht; 2) levende insectenlarven aanbieden tijdens opfok om voedselzoekgedrag te stimuleren; en 3) levende insectenlarven

Onderzoeksprojecten

Herstel van biodiverse graslanden: ecosysteemdiensten onder de loep

Verder worden door Hogeschool Gent bodemstalen genomen voor het meten van de koolstofopslag, vegetatieopnames voor het evalueren van het soortenherstel, camerabeelden voor studie van insecten, en enquêtes met beeldmateriaal bij recreanten.Relevantie/ValorisatieAls output van het prject beogen de partners de organisatie van workshops en het opstellen

Onderzoeksprojecten

Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma Loew in prei

Insectengaas met fijne mazen (vb. Ornata Addu met mazen van 0.8*1mm) blijkt effectief, maar vrij duur en het doet de planten verbleken en de opbrengst dalen. De baten blijken echter nog steeds groter dan de kosten. Drie gewasbespuitingen met effectieve bestrijdingsmiddelen zijn economisch het meest voordelig.

pluimveeloket.be

ILVO vervangt zijn mobiele kippenstallen

Het voederen en drenken gebeurt binnen; buiten worden voor een proef ook insecten (larven van de zwarte soldatenvlieg) bijgevoederd. De stal heeft een ondoordringbare, makkelijk te reinigen, bodem die ingestrooid wordt. De mest wordt periodiek verwijderd en afgevoerd naar de mestopslag.

Onderzoeksprojecten

FABulous Farmers

Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van bloemenranden die nuttige insecten aantrekken. Landbouwers die deelnemen aan het project krijgen kennis aangereikt die hen zal helpen bij de implementatie van dergelijke beloftevolle landbouwpraktijken.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons