Onderzoeksproject Risico-analyse van door wittevliegen overgedragen virussen voor Belgische gewassen

In uitvoering VIRTAB

Assessing the risk of whitefly transmitted viruses for Belgian crops

© Stephen Ausmus - US Department of Agriculture

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Wittevliegen zoals Trialeurodes vaporarorium en Bemisia tabaci zijn verwoestende plagen op gewassen in kasteelt zoals tomaat en komkommer. Ze veroorzaken wereldwijd opbrengstverliezen van meer dan 1 miljard euro per jaar. Ze voeden zich niet alleen met het floëem van plantenbladeren, maar brengen ook schadelijke plantenvirussen over, waarbij B. tabaci meer dan honderd verschillende plantenvirussen kan overdragen. Voor B. tabaci wordt een onderscheid gemaakt tussen Europese en niet-Europese populaties. Die laatste worden soms aangetroffen in ingevoerde producten en sierplanten uit niet-Europese landen, en zij worden volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072, beschouwd als quarantaineplaag. De huidige status van de Belgische B. tabaci populaties is echter niet bekend, met volgens de EPPO slechts een beperkte verspreiding van B. tabaci in België, terwijl ze wijdverspreid zijn in Nederland. Ook te verhelderen in dit project is de vraag of de in België aanwezige B. tabaci populaties of de (niet-Europese) B. tabaci-specimens die bij de douane zijn onderschept, drager zijn van door wittevlieg overgedragen virussen die een risico zouden kunnen vormen voor kas-teelten in België.

Onderzoeksaanpak

Voor de meer accurate identificatie van B. tabaci en de virussen die al dan niet op hen aanwezig zijn(in niet-Europese B. tabaci populaties) ontwikkelen en optimaliseren we zowel klassieke (specifieke en algemene) moleculaire technieken als high-throughput sequencing (Illumina). We gebruiken de technieken om de genoemde plaagorganismen aanwezig in Belgische (Europese) wittevliegpopulaties en hun gastheerplanten te identificeren en te karakteriseren.

Relevantie/Valorisatie

De resultaten van dit project kunnen gebruikt worden om het EU beleid omtrent niet-Europese populaties van B. tabaci te valideren. Daarnaast leveren ze ook kennis over het voorkomen van Belgische B. tabaci populaties zowel in kasteelten als in open teelten, over de virussen die ze mogelijks overdragen en eventuele maatregelen die genomen moeten worden tegen Belgisch B. tabaci populaties.