Onderzoeksproject Uitwerken van een fytosanitaire praktijkanalyse voor Vaccinium bessen

Voltooid BERRYPEST
Blauwe bosbes

Contacteer onze expert

Kris De Jonghe

Kris De Jonghe

Expert plantengezondheid en plantpathogene virussen

Contact

Algemeen kader

BERRYPEST heeft tot doel om, voor de soorten bosbessen (Vaccinium) die men in België teelt, het huidige spectrum aan plaag- en ziekteorganismen in kaart te brengen, aan de hand van deze onderzoeksvragen: Welke plaag- en ziekteorganismen kunnen geïdentificeerd worden in Vaccinium die mogelijks via de internationale handel van plantmateriaal en vruchten ingevoerd werden of kunnen worden? Welke preventieve maatregelen en controlestrategieën kunnen voorgesteld worden op basis van de EPPO-DROPSA aanbevelingen en de resultaten van dit project?

Onderzoeksaanpak

Het project is inmiddels succesvol uitgevoerd. Via een doordachte bemonstering en een efficiënte detectie- en identificatiefase is het totale spectrum aan ziekten en plagen in zowel de Vaccinium bessenteelt in België, als op ingevoerd Vaccinium plantgoed en vruchten geïnventariseerd. In een tweede fase zijn de onderzoeksresultaten aan de bevindingen van de EPPO-DROPSA studie afgetoetst. Specifieke aandacht is uitgegaan naar de situatie van recente EU-introducties (Thekopsora minima, blueberry scorch virus, etc.) en het risico hiervoor in België. Maar ook de andere organismen die in de voorgestelde Alert List zijn opgenomen, zijn geanalyseerd. Vervolgens is gewerkt aan preventieve maatregelen en aan een controlestrategie, op basis van de resultaten van dit project, en getoetst aan de EPPO-DROPSA aanbevelingen.

Relevantie/Valorisatie

De onderzoeksresultaten zijn meteen gevaloriseerd op drie vlakken:
1. Er bestaat nu een statusbepaling van de in de DROPSA alert lijst vermelde insecten, mijten, schimmels en virussen in België. 2. De verworven inzichten zijn omgezet in aanbevelingen voor de wetgevende en controlerende overheden met bevoegdheid in het fytosanitair domein en dit ter ondersteuning van het fytosanitair beleid rond de invoer van plantmateriaal/vruchten. Dit gebeurde door de resultaten af te toetsen met de van toepassing zijnde wetgeving en procedures 3. Voor de fruitteelt (Vaccinium bessen telers, maar ook breder naar gehele fruitteelt) betekenen de nieuwe procedures en maatregelen voor detectie en preventie dat de insleep van ziekten en plagen wordt voorkomen. Die ziektes en plagen zouden bij uitbraak een belangrijke impact hebben op de teelt, dus op de rendabiliteit van de bessentelers en op de exportmogelijkheden van Belgisch fruit.