Onderzoeksproject Uitwerken van een fytosanitaire praktijkanalyse voor Vaccinium bessen

Voltooid BERRYPEST
Blauwe bosbes

Contacteer onze expert

Kris De Jonghe

Kris De Jonghe

Expert plantengezondheid en plantpathogene virussen

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

BERRYPEST wil voor de soorten bosbessen (Vaccinium) die men in België teelt het het huidige spectrum aan plaag- en ziekteorganismen in kaart brengen. De vragen zijn: Welke plaag- en ziekteorganismen kunnen geïdentificeerd worden in Vaccinium die mogelijks via de internationale handel van plantmateriaal en vruchten ingevoerd werden of kunnen worden. Welke preventieve maatregelen en controlestrategieën kunnen voorgesteld worden op basis van de EPPO-DROPSA aanbevelingen en de resultaten van dit project?

Onderzoeksaanpak

Via een doordachte bemonstering en een efficiënte detectie- en identificatiefase inventariseren we het totale spectrum aan ziekten en plagen in zowel de Vaccinium bessenteelt in België, als op ingevoerd Vaccinium plantgoed en vruchten. In een tweede fase toetsen we de onderzoeksresultaten aan de bevindingen van de EPPO-DROPSA studie. Specifieke aandacht gaat naar de situatie van recente EU-introducties (Thekopsora minima, blueberry scorch virus, etc.) en het risico hiervoor in België. Maar ook de andere organismen die in de voorgestelde Alert List zijn opgenomen, worden geanalyseerd in kader van de bekomen resultaten de survey. Daarna werken we preventieve maatregelen uit en een controlestrategie, op basis van de resultaten van dit project, en getoetst aan de EPPO-DROPSA aanbevelingen.

Relevantie/Valorisatie

We beogen toepassing van de onderzoeksresultaten op drie vlakken:
1. Statusbepaling van de in de DROPSA alert lijst vermelde insecten, mijten, schimmels en virussen in België. 2. Voor de wetgevende en controlerende overheden met bevoegdheid in het fytosanitair domein: ondersteuning van het fytosanitair beleid rond de invoer van plantmateriaal/vruchten door het afstemmen van wetgeving en procedures op basis van de verworven inzichten en aanbevelingen. 3. Voor de fruitteelt (Vaccinium bessen telers, maar ook breder naar gehele fruitteelt): via procedures/maatregelen het effectiever voorkomen van insleep van ziekten en plagen welke een belangrijke impact hebben dus ook de rendabiliteit van de teelt alsook op de exportmogelijkheden van Belgisch fruit.