Thema Gezonde voeding

In het Convenant Evenwichtige Voeding (2016) engageert de Belgische voedingsketen zich om consumenten de weg te wijzen naar een gezonder en evenwichtiger voedingspatroon. Op internationaal vlak ligt de lat minstens even hoog, met de ambitie van de Verenigde Naties om malnutritie te bannen tegen 2030. ILVO voelt zich in beide gevallen meer dan aangesproken. Overvoeding én ondervoeding vormen overal een groeiend probleem.

ILVO ENGAGEERT ZICH VOOR:

Productieprocessen optimaliseren

Om kwaliteitsvolle voedingsmiddelen te kunnen produceren, is het productieproces een belangrijke schakel. Via ondersteunend onderzoek optimaliseren we bestaande productieprocessen met het oog op de verschillende aspecten van kwaliteit: de smaak, gezondheid en veiligheid, de maatschappelijke aanvaardbaarheid van het productieproces, en de samenstelling en eigenschappen van het eindproduct.

Convenant Evenwichtige Voeding

In het Convenant Evenwichtige Voeding engageren de Belgische voedingsbedrijven zich om verder in te zetten op de reductie van vet, zout en suiker. Daarnaast besteedt het convenant aandacht aan de nutritionele samenstelling van voedingsproducten, sensibilisering en onderzoek en productontwikkeling in functie van de uitbreiding van het gamma en het aanbod van voedingsproducten. ILVO wil met zijn onderzoek en expertise de voedingsbedrijven en de overheid ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen van het convenant.

Malnutritie bannen tegen 2030

ILVO engageert zich voor het duurzaamheidstraject van de VN dat malnutritie (onder- en overvoeding en onevenwichtige diëten) wereldwijd wil bannen tegen 2030. We gaan continu op zoek naar opportuniteiten om nieuwe grondstoffen, nieuwe processingtechnieken, nieuwe inzichten op het vlak van voedingsbehoeften te integreren in dat traject. Tegelijkertijd willen we de voedselveiligheid blijven garanderen voor voedingsproducten die omwille van een herformulering (bv. minder zout) mogelijke nieuwe risico’s doen ontstaan.

Gezien de complexiteit van malnutritie en de bestrijding ervan stemmen we dit onderzoek van bij de aanvang af met alle betrokken stakeholders: agro- en voedingsbedrijven, distributie, food service, consumenten en gezondheidswerkers. Zo kan alle relevante beschikbare informatie gebruikt worden bij de uitbouw van dit onderzoek. Ook ontstaat door deze aanpak van bij de aanvang een draagvlak om de resultaten uit het onderzoek sneller naar de praktijk te laten doorstromen.

Primaire producten: alles eruit halen wat erin zit

In deze onderzoekslijn willen we een systeem ontwikkelen om via gerichte karakterisering van gewenste functionaliteiten (nutritionele waarde, voedingsvezels) en bio-activiteit, de intrinsieke eigenschappen van de primaire producten inventariseren en ze daarna in het productieproces optimaal benutten.

De functionaliteit zal onder meer via modelsystemen en hoogtechnologische meettechnieken bepaald worden. Het is algemeen aanvaard dat er een verband bestaat tussen de samenstelling van het darmmicrobioom en de gezondheid, zowel bij dieren als bij mensen. Daarom is het heel relevant om de impact van de samenstelling van voeding en voeder op de samenstelling van het darmmicrobioom en op de darmgezondheid in het algemeen in kaart te brengen. Op basis van deze inzichten kan in een volgende stap de productsamenstelling en -processing gestuurd worden.

Functionele voedingsproducten

Daarnaast willen we modellen ontwikkelen die het mogelijk maken om op een gerichte en efficiënte wijze voedingsproducten te ontwikkelen en te herformuleren in functie van specifieke doelstellingen.

Deze voorspellingsmodellen willen we toepasbaar maken voor een breder gamma aan voedingsproducten. Deze aanpak is ook inzetbaar voor de ontwikkeling van doelgroepenvoeding, waaraan specifieke kwaliteitseisen verbonden zijn.

Contacteer een expert

Ook interessant

Nieuws | Publicatie 21/10/2021

PFOS in honing

Bijen en honing
De problematiek van PFOS-besmetting in Zwijndrecht beheerst het nieuws. Tal van imkers zijn dan ook bezorgd rond de voedselveiligheid van hun honing.
Event

AI & Digitalisatie in Agrovoedingsketen

Food Pilot - Brusselsesteenweg 370, 9090 Melle
Food Pilot

ILVO nodigt u uit op een hybride event (zowel fysiek als online) in de Food Pilot op 09/11/2021. Ontdek de laatste nieuwigheden en wat op ti...