Onderzoeksproject Variations in stress responsivity in hens: matching birds to environments

Voltooid CHICKENSTRESS
Kippen vrije uitloop, tussen het groen

Contacteer onze expert

Frank Tuyttens

Frank Tuyttens

Groepsleider dierenwelzijn ILVO

Contact

Algemeen kader

Kunnen we het welzijn van vrije uitloop hennen verbeteren via strategiën tegen verenpikken, tegen ingebakken angst en stress van de dieren buiten en voor een beter gebruik van de uitloopzone? Het project CHICKENSTRESS zoekt het antwoord. Doel is onder meer om de factoren te vinden die individuele variatie in gebruik van de uitloop bepalen. We evalueren ook de meest veelbelovende methodes om het lange-termijn welzijn van hennen te meten.

Onderzoeksaanpak

Met een aantal vergelijkingsexperimenten stellen we proefondervindelijk vast welke mogelijke behandelingen leiden tot een verbetering van het welzijn van leghennen 1) incubatie met een periodieke blootstelling aan licht; 2) levende insectenlarven aanbieden tijdens opfok om voedselzoekgedrag te stimuleren; en 3) levende insectenlarven aanbieden tijdens de legperiode om een betere benutting van de volledige uitloop te bewerkstelligen. Tijdens de legperiode worden de posities van de hennen automatisch in kaart gebracht via radiozenders bevestigd op de kippenrug. Zo wordt het mogelijk om verschillen in benutting van de uitloop tussen individuen en tussen behandelingen te kwantificeren. De angstigheid, stress-gevoeligheid en gemoedstoestand worden beoordeeld met verscheidene gedragstesten.

Relevantie/Valorisatie

We verwachten een onderbouwd oordeel van managementoplossingen (de hierboven beschreven behandelingen) die door pluimveehouders kunnen worden gebruikt om het welzijn hun leghennen te verbeteren, met een zo beperkt mogelijk economische verlies. De kennis over individuele verschillen in gebruik van de uitloop is ongetwijfeld nuttig voor toekomstig onderzoek en toepassingen. Als er werkbare methodes voor een beter benutte buitenloop in voege komen heeft dit een impact op miljoenen dieren, gezien het feit dat de vraag naar diervriendelijk geproduceerde eieren nog elk jaar toeneemt.

Financiering

EU Horizon2020