Onderzoeksproject Efficiënte waarneming- en waarschuwingssystemen voor plaaginsecten van prei, wortel, witloof en kool

In uitvoering W&W2.0

Naar een community gebaseerd (semi)automatisch W&W-systeemals robuuste pijler voor IPM in de groenteteelt in Vlaanderen

Preiveld

Contacteer onze expert

Jochem Bonte

Jochem Bonte

Expert plantengezondheid en plantschadelijke insecten en mijten

Contact

Algemeen kader

Groentetelers in Vlaanderen maken op basis van informatie afkomstig van waarneming & waarschuwings (W&W)-systemen beslissingen inzake gewasbescherming. Om die beslissingen verder te optimaliseren gaan de onderzoekers van W&W2.0 de beschikbare informatie binnen de waarschuwingssystemen verbeteren, door waar noodzakelijk te automatiseren en door een uitbreiding met een community van waarnemers. Omdat het onmogelijk is om het W&W-systeem van alle groenteteelten ineens te behandelen, legt dit project de focus voornamelijk op de openluchtgroenten die van groot economisch belang zijn voor Vlaanderen, en waar de W&W systemen veel impact hebben. Het komt neer op prei (tabakstrips, Thrips tabaci), wortel (wortelvlieg, Psila rosae), witloof (witloofmineervlieg, Phytomyza cichorii) en kool (koolvlieg, Delia radicum).

Onderzoeksaanpak

De huidige W&W-systemen bestaan uit het periodiek bemonsteren van insectenvallen op meerdere percelen verspreid in Vlaanderen, waarbij onderzoekers van de proefcentra deze stalen manueel screenen op een specifieke plaag. Door parallel en iteratief nieuwe toepassingen en verbeteringen toe te voegen aan W&W-systemen, bv door geautomatiseerde waarnemingen, opstellen van betere plaagmodellen en gebruik van big data, versnellen we de werking van W&W-systemen. De systemen worden efficiënter en performanter. We plannen multidisciplinaire action labs (in een agile werkkader) rond specifieke plagen met topprioriteit.

Relevantie/Valorisatie

Optimalisatie van de W&W-systemen levert efficiëntie- en tijdswinst op. Door de ontwikkeling van (semi-)automatische systemen kunnen meer velden opgevolgd worden met een hogere frequentie waardoor de monitoringsresultaten een representatiever beeld geeft van een plaag in een bepaalde regio.

Financiering

VLAIO