Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

ILVO en het Living Lab Veehouderij streven ernaar om innovatie en valorisatie van onderzoek te versnellen en bereikbaar te maken voor alle stakeholders in de veehouderij. Dat doen we door oplossingen te ontwikkeling in samenwerking (co-creatie), concepten in echte praktijkomstandigheden (experimenteren) te testen en te valideren, en de implementatie in de praktijk op te volgen (evalueren). Hieronder een overzicht van co-creatie mogelijkheden op en met ILVO.

OnderwerpDetailsContactpersoon
Zoötechnische proeven kleinveeManagement-, voeder-, verterings- en registratieproeven bij leghennen, vleeskippen, kalkoenen en konijnen (voedsters en vleeskonijnen). Daarbij worden o.a. productieresultaten, diergezondheids- en dierenwelzijnsparameters alsook productkwaliteit (vlees en ei) opgevolgd. Ook het inmengen van additieven, enzymes of nieuwe voederteelten (bvb. veldbonen of andere lokale eiwitbronnen als algen en insecten) in pluimveerantsoenen behoort tot de mogelijkheden.Evelyne Delezie, Saskia Leleu
Voederformulering, -productie en -waarderingFormuleren van voeders voor pluimvee en konijnen. ILVO beschikt over een eigen maalderij voor de productie van zijn proefvoeders (incl. pelleteren). Analyse van voedersamenstelling en verteerbaarheid van voedermiddelen om energie- en eiwitwaarde in te schatten. Ook viscositeit van voedermiddelen kan worden bepaald.

> Bekijk het aanbod voederanalyses
Evelyne Delezie, Johan De Boever
Chemische analyses dierlijke productenIn het geaccrediteerde labo voor chemische analyse van ILVO (ANIMALAB) kunnen dierlijke producten als excreties, bloed, bot, intermediaire producten (o.a. darminhoud) en dierlijke eindproducten (vlees en ei) geanalyseerd worden.

> Bekijk het aanbod diergerelateerde analyses
Johan De Boever
Analyse productkwaliteit (vlees en ei)Meten van karkasrendement en vleeskwaliteit (o.a. pH, kleur, drip-, dooi- en kookverliezen, scheurkracht), externe eikwaliteit (o.a. breuksterkte, schaal- en cuticuladikte, schaaldoorbuiging, haarscheurtjes) en interne eikwaliteit (dooierkleur, albumenhoogte). ILVO heeft ook expertise in het organiseren van smaakpanels.Evelyne Delezie

Analyse productveiligheid en -authenticiteit

ILVO heeft expertise in allergenendetectie, analyses rond voedselveiligheid en microbiologische, fysische en/of chemische kwaliteitsanalyses.

> Bekijk het aanbod voedingsanalyses
Els Daeseleire(chemische voedselveiligheid),
Marc De Loose (allergenen),
Koen De Reu(microbiologie),
Barbara Duquenne (authenticiteit)
Dierenwelzijn, -gedrag en -gezondheid

Bepalen van de impact van voedersamenstellingen en additieven/supplementen, klimaatomstandigheden (hittestress), management, huisvestingssysteem (o.a. vrije uitloop), stalomgeving- en inrichting op het gedrag, welzijn, gezondheid, fysiologie en morfologie van vleeskippen, leghennen en konijnen.

Wetenschappelijk onderbouwde beoordeling van dierenwelzijn.

Frank Tuyttens, Evelyne Delezie

Emissies en reductiestrategieënMeten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen in en rond stallen; evenals van mogelijke reductiestrategieën hierrond. Modellering van luchtstromingen in en rond de stallen.

Advies en ondersteuning bij de ontwikkeling en evaluatie van emissiereducerende stalsystemen.

> Bekijk de PAS-lijst

Eva Brusselman
Agroforestry, agro-ecologie en biologische veehouderijAdvies, begeleiding en opleiding van veehouders die willen overschakelen op systemen van boslandbouw, kringlopen willen sluiten en/of agro-ecologische principes willen toepassen op hun bedrijfsvoering.Bert Reubens(agroforestry), Koen Willekens(agro-ecologie en biologische landbouw)
HoeveverwerkingBegeleiding bij vragen rond voedselverwerking, proces- en receptontwikkeling en analyses rond voedselveiligheid, -authenticiteit en -kwaliteit. Hiervoor bestaat een specifiek subsidiekanaal: de 'KRATOS innovatiesteun voor hoeveverwerkers'.Geert Van Royen
BioanalyseWetenschappelijk onderzoek en advies inzake glucocorticoïden zoals cortisol en zijn metabolieten als klassieke, niet-specifieke stresshormonen.Johan Aerts

Update juli 2022: Verhoging dienstverleningstarieven

Gezien de sterk gestegen kosten (o.a. energie, materialen, grondstoffen,…) ziet ILVO zich genoodzaakt de tarieven voor dienstverlening te verhogen vanaf 15 juli 2022.

U vindt het besluit met aangepaste tarieven hier.

Uw ILVO garantie

  • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
  • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
  • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
  • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
  • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Transparantie over dierproeven

Om de transparantie over uitgevoerde dierproeven te vergroten heeft ILVO in april 2016, samen met de “European Animal Research Association” (EARA) en 23 andere Belgische publieke en private onderzoeksinstellingen, de “Statement in support of animal research in Belgium and a transparent approach” opgemaakt en ondertekend.

> Meer info

Niet gevonden wat u zocht?

> Terug naar de sector pluimvee- en konijnenhouderij