Onderzoeksproject Risico-anlayse van schadelijke schors- en ambrosiakevers

In uitvoering SCOLIBE

RISICO-ANALYSE VAN SCHADELIJKE SCHORS- EN AMBROSIAKEVERS IN DE BELGISCHE CONTEXT

Cryphalus piceae - CC BY-SA 2.0 - (c) Gilles San Martin

Contacteer onze expert

Jochem Bonte

Jochem Bonte

Expert plantengezondheid en plantschadelijke insecten en mijten

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

Rond twee subfamilies van kevers, met name de schors- en ambrosiakevers Scolytinae en Platypodinae, vergaren we in dit Scolibe-project informatie met het oog op een trefzekere opsporings- en beheersingsstrategie. Deze kevers kunnen in het ergste geval een ravage aanrichten in bossen, parken en boomkwekerijen. Via houttransporten is het mogelijk dat ze, zich verstoppend onder de schors, meereizen van land tot land. De vraag hier is welke soorten precies het grootste risico vormen voor de boomsoorten in België en wat hun plaagstatus bij ons is op vandaag. Doel is eveneens om te weten hoe de monitoring van (de aankomst van) deze kevers in België best gebeurt, zodat er vervolgens - bij ontdekking - op een adequate wijze kan worden geageerd.

Onderzoeksaanpak

We stellen een prioriteitenlijst op van de soorten die het grootste risico vormen voor België. Via een categorisering op vlak van hun klimatologische vereisten, hun waardplanten, hun impact, en de mogelijke insleeproutes voor België stellen we een berekende status op van geselecteerde Scolytinae en Platypodinae in België. We identificeren eerst de meest geschikte elementen (sites, vallen, enz.) om de continue monitoring van Scolytinae- en Platypodinae-soorten te organiseren. Doel is hier om tot een zeer vroege detectie van mogelijke uitbraken te komen en dus de feitelijke introductie van de soorten te voorkomen. Tegelijk werken we aan (snelle) detectie- en identificatiemethoden op soortniveau, die toepasbaar zijn op meerdere groeistadia van de onderschepte kever. We starten de effectieve monitoring volgens het plan op, ter preventie en vroegtijdige opsporing. Via het Beware&Note-platform komt er ook een citizen science luik. We delen onze opgebouwde kennis, netwerking en toolbox voor (snelle) identificatie van deze schorskevers, en spelen op die manier onze rol als Nationaal Referentielab in deze materie.

Relevantie/Valorisatie

Dit project faciliteert het opstellen van richtlijnen voor maatregelen ter bestrijding van schadelijke schorskevers in de praktijk in België, door de toezichthoudende overheid. De beheersmaatregelen voor de relevante Scolytinae- en Platypodinae-soorten voor België, indien ontdekt op het grondgebied, kunnen onmiddellijk getroffen worden.

Financiering

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu