Onderzoeksproject Introsect: een aanzet om het kweken van insecten te introduceren als landbouwactiviteit in de primaire sector

Voltooid INTROSECT
Kweek insecten in bakken

Contacteer onze expert

Evelyne Delezie

Evelyne Delezie

Groepsleider kleinveehouderij ILVO

Contact

Algemeen kader

Het kweken van insecten wordt beschouwd als een nieuwe, uitdagende landbouwactiviteit. Maar wat is mogelijk op een bestaand landbouwbedrijf? Welk insect gedijt het best in een bestaande ruimte? Welke aanpassingen zijn nodig en welke moeilijkheden worden ervaren bij deze kweek?
In dit VLAIO-LA traject ‘Introsect’ proberen partners Inagro, ILVO, VIVES, KULeuven/Thomas More en Nationale Proeftuin voor Witloof een antwoord te geven op deze en andere vragen. Tijdens het project begeleiden we een aantal landbouwers die interesse hebben in een gedeeltelijke of volledige omschakeling naar de professionele insectenkweek, tijdens de effectieve opstart van deze uitdagende activiteit.

Onderzoeksaanpak

De projectpartners gebruiken hun bestaande kennis en expertise om insectenkweek te implementeren als nieuwe activiteit in de primaire sector. Door advies en intensieve begeleiding in het kweken en vermarkten van insecten via bedrijfsspecifieke cases mikken we op 75 landbouwbedrijven die na afloop van het project voldoende knowhow en aangepaste infrastructuur bezitten om op een duurzame manier insecten te kweken.
Minimaal 15 landbouwbedrijven ontvangen intensieve begeleiding door de projectpartners om het kweken van insecten effectief te implementeren in hun bedrijf. Door insectenkweek effectief te implementeren als activiteit op het bedrijf kunnen deze landbouwbedrijven bovendien eigen restromen verwerken als voeder voor de insecten en kunnen ze het frass (=insectenmest) inzetten ter besparing op de klassiekere bodemverbeteraars.

Relevantie/Valorisatie

We verwachten dat de landbouwers die mits begeleidin succesvol insecten kweken en vermarkten als voorbeeldboeren functioneren om de introductie van insectenkweek in de primaire sector verder te realiseren. Na afloop moeten er een betekenis vol aantal boeren voldoende knowhow en aangepaste infrastructuur over/voor insectenkweek bezitten, zodat zij kunnen inspelen op een stijgende marktvraag naar insecteneiwit. Zo creëert het project introsect nieuwe economische kansen voor de primaire sector.
Door de vertaling van de projectresultaten in een haalbaarheidstool die breed ingezet kan worden bereikt het projectconsortium ook andere landbouwbedrijven om over te gaan op kweken van insecten. Via deze tool kunnen ook de landbouwers zelf nagaan of hun bedrijf in aanmerking komt voor deze nieuwe landbouwactiviteit.

Financiering

VLAIO