Onderzoeksproject FABulous Farmers

In uitvoering
FABulous Farmers Interreg

Contacteer onze expert

Het Europese project FABulous Farmers – FAB staat voor Functionele AgroBiodiversiteit - stimuleert landbouwers om de natuur op een slimme manier in te schakelen in hun bedrijfsvoering. Het project loopt in vijf landen (BE, NL, LUX, FR en UK) en telt 12 pilootgebieden. FABulous Farmers wil landbouwers minder afhankelijk maken van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen door het gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akkers. Zo kan bestuiving, plaag- en ziektebestrijding, bodem- en waterkwaliteit in de percelen verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van bloemenranden die nuttige insecten aantrekken.

Landbouwers die deelnemen aan het project krijgen kennis aangereikt die hen zal helpen bij de implementatie van dergelijke beloftevolle landbouwpraktijken. Het gaat om zeer uiteenlopende maatregelen die elk afzonderlijk een kleine bijdrage leveren aan de zogenaamde transitie naar meer agro-ecologie in de landbouwbedrijfsvoering.

Ervaringen en ideeën worden uitgewisseld in netwerkmomenten. ILVO ondersteunt de netwerken van landbouwers in de pilootgebieden en zoomt in op de kennis die de landbouwers nodig hebben. Er worden ook demonstratievelden aangelegd waarin landbouwers zelf kunnen zien wat de effecten van een bepaalde maatregel zijn. De maatregelen die landbouwers nemen op hun bedrijf kunnen versterkt worden door gelijkaardige aanpassingen in de omgeving. ILVO coördineert deze activiteiten in de pilootgebieden, waar wordt samengewerkt met andere belanghebbenden zoals landeigenaars en gemeenten om een plan uit te werken waarin de acties geïntegreerd worden in het landschap. Tegelijkertijd wordt de plaatselijke bevolking meegenomen in het FAB-verhaal via citizen science. Via verschillende tools, gaande van apps tot vierkante-metertuintjes zullen burgers samen met de landbouwers de effecten van de toegepaste FAB-maatregelen opvolgen.

Door het opzetten van netwerken van landbouwers rond FAB, wordt de implementatie van FAB door boeren en andere grondbeheerders versneld. Bestaande en nieuwe kennis en praktische ervaringen over FAB worden gebundeld, verdiept en uitgewisseld tussen boeren, wetenschappers, burgers en beleidsmakers in 12 pilootgebieden verspreid over 5 landen. De bekomen resultaten worden doorgespeeld aan beleidsmakers ter versterking van het landbouwbeleid.

Fabulous Farmers

Financiering: Interreg NWE - EFRO €317.846,32

Georgoulas Apostolos - Doctoraatsstudent - apostolos.georgoulas@ilvo.vlaanderen.be
Crivits Maarten - Onderzoeker - maarten.crivits@ilvo.vlaanderen.be
Marlinde Koopmans - Onderzoeker - Marlinde.koopmans@ilvo.vlaanderen.be
Gerits Frederik - Onderzoeker - frederik.gerits@ilvo.vlaanderen.be
Wustenberghs Hilde - Onderzoeker - hilde.wustenberghs@ilvo.vlaanderen.be
Messely Lies - Projectbegeleider - lies.messely@ilvo.vlaanderen.be
Triste Laure - Projectbegeleider - laure.triste@ilvo.vlaanderen.be
Reubens Bert - Projectbegeleider - bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be
Rogge Elke - Projectverantwoordelijke - elke.rogge@ilvo.vlaanderen.be