Conferentie Bugs to the future

Bugs to the future

Stakeholdersmeeting insecten: Insecten eten, zijn we er klaar voor?

Hoewel consumenten in onze contreien nog wat terughoudend zijn om insecten effectief op het menu te zetten, worden ze steeds meer gezien als een innovatieve eiwitbron. Ook Vlaanderen blijft inzetten op de kweek van en onderzoek naar insecten. Meer insecten op ons bord past dan ook perfect binnen de doelstelling van de Vlaamse eiwitstrategie: inzetten op meer lokale, gezonde en duurzame eiwitten van productie tot consumptie.

Het Strategisch Platform Insecten, opgericht vanuit het Departement Landbouw en Visserij, brengt de partners uit het beleid, de sector en het onderzoek rond insecten samen om de kennis over en ervaringen met deze nieuwe sector en eiwitbron van onderuit te structureren, te sturen en de knelpunten aan te kaarten. Het zijn de partners uit dit platform die u wegwijs maken in de wereld van de eetbare insecten en dit vanuit het perspectief van het beleid, de sector en de consument.

Programma

 • 10u00 Welkom
 • 10u15 Insecten eten: is het beleid er klaar voor?
  Welke insecten mogen er momenteel geproduceerd en vermarkt worden in de EU? En in België? Waarom deze wel en andere (nog) niet?
  Een bondige samenvatting van de geldende regels en wijzigingen op wetgevend vlak (FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu)
 • 10u45 Insecten eten: is de sector er klaar voor?
  Hoeveel Belgische bedrijven kweken er insecten voor menselijke voeding? Wat zijn andere mogelijke afzetmarkten? Wat zijn hun drijfveren? Wat zijn de grootste uitdagingen?
  Een overzicht van de insectensector vandaag (Departement Landbouw en Visserij) en een getuigenis van een overtuigde insectenkweker
 • 11u30 Insecten eten: is de consument er klaar voor?
  Wat vindt de consument en burger van insecten eten? Wat weegt er door bij de keuze om al dan niet insecten te eten?
  Een inkijk in de consumentenbevraging in het kader van het Interreg-project Valusect (Valusect-partner).
 • 12u00 Conclusie: Insecten eten, zijn we er klaar voor?
 • 12u15 Einde

Inschrijving

Deelname is GRATIS, maar inschrijven is verplicht. Inschrijven is mogelijk tot 12 mei 2022. Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een toegangsticket voor de plantentuin.

Praktisch

Deze stakeholdersmeeting gaat door in de conferentiezaal het het kasteel in de plantentuin te Meise. Hier meer over de bereikbaarheid van de plantentuin.