Zoekresultaten voor Ecosysteem

rundveeloket.be

Beweiding in Europa: waar gaat de koe (nog) de wei op?

Burgers waarderen het welzijn voor de koeien en de ecosysteemdiensten die beweiding oplevert voor mens en milieu. Boeren kiezen voor deze traditionele vorm van rundveehouderij voor een betere diergezondheid, ruwvoerbenutting of melkkwaliteit, ... Beweiding draagt ook vaak positief bij aan de rendabiliteit van het bedrijf.

Activiteiten

Openbare verdediging Maaike Vercauteren

Het mariene ecosysteem waarin deze platvissen leven wordt voortdurend beïnvloed door verscheidene menselijke activiteiten zoals scheepvaart, visserij en de uitstoot van broeikasgassen. Deze activiteiten of veranderingen in het ecosysteem kunnen biologische effecten veroorzaken waaronder het ontwikkelen van ziekten zoals huidzweren.

llaebio.be

Systeemaanpak

.), het ecosysteem (bodem, water en lucht) en de natuur (biodiversiteit: functionele, neutrale en schadelijke organismen). Systeemdenken wil een overzicht van het geheel behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke elementen.

llaebio.be

Agro-ecologie en biologische landbouw

Als een set van principes en praktijken is het gebaseerd op duurzaam gebruik van lokale hernieuwbare hulpbronnen, lokale kennis van landbouwers, gebruik van biodiversiteit voor het voorzien van ecosysteemdiensten en meer veerkracht.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons