Zoekresultaten voor Ecosysteem

rundveeloket.be

Beweiding in Europa: waar gaat de koe (nog) de wei op?

Burgers waarderen het welzijn voor de koeien en de ecosysteemdiensten die beweiding oplevert voor mens en milieu. Boeren kiezen voor deze traditionele vorm van rundveehouderij voor een betere diergezondheid, ruwvoerbenutting of melkkwaliteit, ... Beweiding draagt ook vaak positief bij aan de rendabiliteit van het bedrijf.

Activiteiten

Publieke lancering van The ProteInn Club

Door actoren te verbinden, te inspireren en te ondersteunen willen we een uniek ecosysteem opbouwen rond ‘fermentatie gebaseerde eiwitten’ voor een duurzamer voedselsysteem en circulaire bio-economie.

Door actoren te verbinden, te inspireren en te ondersteunen willen we een uniek ecosysteem opbouwen rond ‘fermentatie gebaseerde eiwitten’ voor een duurzamer voedselsysteem en circulaire bio-economie.

Onderzoeksprojecten

Duurzaam gebruik van zand in natuurgebaseerde oplossingen.

Er bestaat namelijk een spanningsveld tussen de grote zandbehoefte voor een grootschalige toepassing van natuurgebaseerde kustveiligheid en anderzijds de eindigheid van de zandvoorraden op zee en de potentiële negatieve effecten van die zandwinning op het mariene ecosysteem.

Onderzoeksprojecten

Visserijbeheer voor een duurzame visserij en gezonde mariene ecosystemen

Centrale onderzoeksvraag/doelHet project ECOSCOPE mikt op een verbeterd visserijbeheer dat het evenwicht houdt tussen een gezond mariene ecosysteem en een duurzame visserij. Daarvoor zijn veel, diverse, accurate en actuele data nodig, die op een heldere wijze te interpreteren zijn door de vissers.

Onderzoeksprojecten

Agro-ecological strategies for promoting climate change Mitigation and Adaptation by enhancing soil ecosystem services and sustainable crop production

Bodems zijn, met hun potentieel om ecosysteemdiensten te leveren, essentieel voor onze planeet. De effectiviteit van de ecosysteemdiensten wordt echter beïnvloed door bodembeheerpraktijken. Precies daarin willen we meer inzicht krijgen: Hoe correleren de specifieke agro-ecologische (ML)-praktijken tot indicatoren voor ecosysteemdiensten?

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons