Onderzoeksproject Nood aan noot

Voltooid NAN.
Walnoot boomgaard bloei

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Nood aan noot (NAN) heeft als doel om de mogelijkheden van Vlaamse walnoten- en hazelnotenteelt en -verwerking in kaart te brengen en te faciliteren, in het kader van de eiwitstrategie. Een lokale notenteelt kan de eiwitstrategie helpen realiseren, door het aanbod en de diversiteit aan lokaal geproduceerde eiwitrijke voedselproducten te vergroten. Bovendien leveren (noten)bomen in het landschap tal van ecosysteemdiensten zoals biodiversiteit en koolstofopslag. In NAN worden zowel op teelttechnisch vlak als op economische vlak stappen ter stimuleringen van een Vlaamse notenketen.

Onderzoeksaanpak

We voeren een marktstudie uit over de huidige consumptie van walnoten en hazelnoten (en afgeleide producten) waarbij de keten in kaart wordt gebracht, waar mogelijk kwantitatief. Tegelijk motinoren we de productietroeven via observaties op een aantal percelen, met relevante parameters zoals opbrengst, maar ook eiwitgehalte en andere kwaliteitskenmerken, en dat van verschillende rassen. We beschrijven mogelijke verdienmodellen, waar mogelijk kwantitatief en we stellen een actieplan ‘Vlaamse notenteelt’ op. Doorheen het project wordt er op diverse manieren gecommuniceerd en gedissemineerd.

Relevantie/Valorisatie

Deze studie biedt inzichten die het potentieel voor noten in Vlaanderen kunnen verhogen en ontsluiten van een lokale keten voor notenteelt, -verwerking en -consumptie (van walnoten en hazelnoten). De consumptie van bepaalde segmenten van walnoten en hazelnoten (en/of afgeleide producten) die op dit moment voor een groot deel door buitenlands aanbod wordt ingevuld, kan misschien deels vervangen worden door Vlaamse noten. Dit past binnen de Vlaamse eiwitstrategie, die op duurzame manier het aanbod en de consumptie van lokale eiwitten wil diversifiëren.