Zoekresultaten voor Pesticiden

rundveeloket.be

Voederbomen voor herkauwers

Consulent Natuur Kevin Lambeets van Natuurpunt gaf aan dat de natuurgraslanden oorspronkelijk akkers waren, die in begin de jaren 90 omgezet werden tot graslanden waar niet op werd bemest en geen pesticiden werden toegepast. Samenwerking met lokale landbouwers werd door Natuurpunt opgestart om de graslanden te maaien en na te begrazen.

Onderzoeksprojecten

Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding

Gezien het om een platformtechnologie gaat, is een makkelijke uitbreiding mogelijk, naar de detectie van andere ongewenste verontreinigingen (schimmels, toxines, allergenen, pesticiden, zware metalen…). Vanuit de case studies komen er mogelijk aanzetten tot vervolgtrajecten.

Nieuws | 24/02/2017

Erosie in preiteelt op ruggen aan banden gelegd

Om in ruggenteelten op erosiegevoelige percelen het afspoelen van water, vruchtbare grond, meststoffen en pesticiden te voorkomen, komt het erop aan de bodem in de tussenrug zoveel mogelijk te verruwen om zodoende de infiltratiecapaciteit te verhogen.

Dossiers

Agro-ecologie

De richtinggevende benadering van agro-ecologie vat men samen in 7 principes: streven naar meer bodemgezondheid door goed beheer van het organisch stofgehalte en door het stimuleren van bodemlevenhet sluiten van nutriëntencyclimeer biodiversiteit, ook deze die functioneel is voor de landbouwbedrijfsvoeringvermindering van externe inputs waaronder pesticiden

Dossiers

Buxusmot

De boosdoeners bleken pesticiden te zijn die aanwezig zijn in de vacht van huisdieren (anti-vlooienmiddel). Wellicht gebruikten de mezen de giftige haren van katten en honden om hun nest te bouwen.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons