Projectnieuws Lokale duurzame teelt van quinoa in Vlaanderen

17/12/2019
Quinoa
De rendabiliteit en stabiliteit van de quinoa teelt verbeteren door gewas- en teeltkennis te vergroten

Een rendabele gangbare en biologische quinoa-teelt uitrollen in Vlaanderen, mét behoud van het “groene imago” van dit gewas en zónder gebruik van pesticiden en/of herbiciden. Dat is het doel van het pas gestarte QUILO (QUINOA LOKAAL).

Een lerend netwerk en technische kennis

De projectpartners van QUILO – ILVO, Inagro en het Proefcentrum Herent - willen de Vlaamse landbouwer, zowel in de gangbare als de biologisch teelt, in staat stellen om een kwaliteitsvol quinoa-eindproduct te leveren. Hiervoor zetten zij in op aspecten die de rendabiliteit van de teelt garanderen/verhogen. Het project omvat 2 grote pijlers nl. creatie van een leernetwerk met participatie van de doelgroepen, en ontwikkeling van technische kennis (teelttechnische kennis, rendabiliteits- en kwaliteitsanalyse) voor het uitrollen van een rendabele teelt. Daarbij worden herbiciden en/of pesticiden gemeden.

Inzetten op bekendheid quinoa

Door gewas en teeltkennis te vergroten beogen we de rendabiliteit en stabiliteit van de quinoa teelt te verbeteren waardoor deze teelt kan bijdragen aan de verruiming van de teeltrotatie en aan het behoud van bedrijfsactiviteiten van het individuele innoverende grondgebonden landbouwbedrijf. Met QUILO en via synergiën met andere projecten zetten we in op de bekendheid van quinoa bij producent en afnemer en daardoor spelen we ook vroeg in op opportuniteiten die vanuit de markt en de verwerking rijzen. Innovatieve toepassingen bij de voedingssector zullen versneld worden waardoor de afzetmarkt voor de landbouw verstevigd zal worden en het quinoa areaal zal toenemen (meerwaarde voor landbouwer).

Project: QUILO
Financiering: VLAIO Landbouwtrajecten
Samenwerking: Inagro, Proefcentrum Herent
Looptijd: 2019 - 2023

Vragen?

Contacteer ons

Gerda Cnops

Onderzoekster ILVO

Ook interessant