Conferentie IPM Conference 2024

Inschrijven
IPM conference

Holistic IPM: Reducing Pesticide Use

ILVO heeft in het IPMWORKS-project een rol voor het trainen van adviseurs in het faciliteren van peer-to-peer leren.

IPMWORKS is een EU-breed netwerk van boeren en adviseurs die zich bezighouden met het terugdringen van het gebruik van pesticiden en het aantonen dat dit haalbaar en kosteneffectief is wanneer de vijf pijlers van IPM worden gecombineerd op bedrijfsniveau.

Het pan-Europese platform IPM Decisions biedt boeren en adviseurs eenvoudige toegang tot beslissingsondersteunende systemen om onnodige pesticidebehandelingen te vermijden. Gespecialiseerde dashboards voor toegepaste onderzoekers maken evaluatie, vergelijking, aanpassing en ontwikkeling van beslissingsondersteuning mogelijk.

De IPM-conferentie 2024 biedt een forum voor belanghebbenden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van IPM, waaronder: boeren, adviesdiensten, agro-industrieën, onderzoekers, ontwikkelaars van beslissingsondersteunende systemen en beleidsmakers. Op de conferentie worden resultaten en instrumenten gepresenteerd die door de twee projecten zijn geproduceerd, met getuigenissen van boeren en adviseurs die succesverhalen over de implementatie van IPM en praktische oplossingen om de afhankelijkheid van pesticiden te verminderen, belichten.

Meer info en (voorlopig) programma

EU

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101000339.

  • 00:00
  • Herman Teirlinck building, Havenlaan 88, Brussels

Programma