In de media Erosie in preiteelt op ruggen aan banden gelegd

24/02/2017 Bron: Proeftuinnieuws
Akker met prei

Om in ruggenteelten op erosiegevoelige percelen het afspoelen van water, vruchtbare grond, meststoffen en pesticiden te voorkomen, komt het erop aan de bodem in de tussenrug zoveel mogelijk te verruwen om zodoende de infiltratiecapaciteit te verhogen. Dit kan je doen met drempeltjes, zoals in de aardappelteelt. Maar we onderzochten ook andere methoden, zoals tandbewerkingen, op de praktische haalbaarheid en hun erosiereducerend effect. Elke verruwing van de tussenrug leidde in de aangelegde proeven tot minder erosie. Drempeltjes bleken het best bestand tegen hevige regenbuien.

Vragen?

Contacteer ons

Greet Ruysschaert

Bodemexpert

Ook interessant