Nieuws | Wetenschappelijke publicatie Biopesticiden & Biostimulanten: Hoe zit dat in Vlaanderen?

27/03/2023
marktstudie

Biostimulanten worden hoofdzakelijk gemaakt van biomassastromen (zeewier- en plantextracten,proteïne hydrolysaten, chitine,...), maar ook biopesticiden kunnen gemaakt worden van biomassa(rest)stromen (chitine, plantextracten).

Ondanks de verschillende initiatieven op Vlaams en Europees niveau, de verschillende strategische roadmaps (EU Green Deal, the Farm to Fork Strategy) en de aanwezige wetgevende kaders (EU 2019/1009, VLAREMA) ondervindt de Vlaamse sector belangrijke groeipijnen bij de productie, de opschaling en de commercialisatie van biostimulanten en biopesticiden afkomstig van biomassa(rest)stromen. Maaike Perneel (Ghent University) schreef in opdracht van de B2BE Facilitator een rapport en geeft daarin een niet-limitatief overzicht van de barrières en opportuniteiten in het Vlaamse landschap voor de omzetting van biomassa(rest)stromen in biostimulanten en biopesticiden.