Persbericht Slimmere spuittoestellen en sensoren beloftevol voor reductie chemische gewasbeschermingsmiddelen

18/02/2021
Early disease detection system
Systeem voor vroegtijdige opsporing van ziekten

De markt van slimme spuittoestellen die gewasbeschermingsmiddelen (GBM) veel lokaler en preciezer kunnen aanbrengen is in volle ontwikkeling. Het Europees Horizon2020 project OPTIMA, waarin ILVO een belangrijke partner is, zet mee in op deze ontwikkeling. “We trekken de kaart van een ambitieus holistische IPM aanpak waarbij niet enkel precieze spuittechnieken, maar ook ziektevoorspellingsmodellen, ziektedetectiesystemen, én het gebruik van nieuwe biologische GBM centraal staan,” zegt Ingrid Zwertvaegher, ILVO onderzoeker.OPTIMA boekte reeds interessante vooruitgang op vier vlakken:

  • een beslissingsondersteunend systeem dat ziektevoorspellingsmodellen integreert en het risico op ziekte uitbraken bepaalt,
  • een draagbaar, geavanceerd detectiesysteem dat op basis van spectrale beelden schimmelinfecties lokaliseert en kwantificeert in vollegrondsgroenten (wortel) of bij meerjarige gewassen (appel en druif),
  • slimme spuittoestellen die deze applicaties integreren en vertalen naar een variabele dosering en uitgerust zijn met communicatiesystemen die realtime connecteren met sensoren voor gewasdetectie, automatisch gestuurde luchtondersteuning, of een systeem bezitten met variabele dopafstand naargelang het groeistadium van het gewas,
  • de selectie van nieuwe biologische GBM en resistentie-inductoren voor een aantal plantenziekten.

EU ambitieus op vlak van pesticiden reductie

Het H2020 project OPTIMA (Geoptimaliseerde geïntegreerde gewasbescherming door nauwkeurige detectie en bestrijding van plantenziekten bij meerjarige gewassen en vollegrondsgroenten) ging eind 2018 van start als een consortium van 15 partners (onderzoeksinstellingen onder wie ILVO, landbouworganisaties, adviesdiensten en industrie vanuit heel Europa), onder leiding van de Landbouwuniversiteit van Athene. De EU mikt met OPTIMA, met 3.5 miljoen euro financiering, op innovatieve oplossingen om de negatieve effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in de teelt van fruit (appel en druif) en groenten (wortel) te verminderen. Dat moet leiden tot lagere residuen en een gereduceerde impact op milieu en de menselijke gezondheid. Het project loopt nog tot eind 2021.

“Er is gewerkt aan een holistische, geïntegreerde aanpak die alle kritische aspecten gerelateerd aan geïntegreerd ziektebeheer omvat, zoals het gebruik van nieuwe, biologische GBM, ziektevoorspellingsmodellen, spectrale vroegtijdige ziektedetectiesystemen, en precisie spuittechnieken. Het project hoopt zo door een gereduceerd gebruik bij te dragen tot een verminderde afhankelijkheid van chemische GBM in de Europese landbouw.” aldus David Nuyttens van ILVO.

Focus op variabele dosering

Een perfect spuittoestel is er op gericht om een precieze hoeveelheid actief ingrediënt gelijkmatig en uitsluitend op het doel aan te brengen. Idealiter zou alleen de exacte (minimum) hoeveelheid product die nodig is om het gewenste biologische effect te bereiken worden vrijgegeven en zou al het verspoten product het gewenste doel bereiken. Het behalen van deze doelstelling is een uitdaging voor spuittoepassingen in de landbouw. Nuyttens: “Technologisch zijn we in de fase beland dat spuittoestellen rekening kunnen houden met de aanwezigheid van plagen en ziekten, het plantsysteem, de gewasdichtheid of andere eigenschappen van het gewas of het bladerdek. De machines kunnen dus de toegepaste dosis aanpassen aan de nood.”

ILVO werkt binnen OPTIMA voornamelijk aan de de technologische optimalisatie en ontwikkeling van de spuittechnieken.

Grootschalige veldproeven gepland in 2021

“In 2020 konden door de COVID-19 pandemie slechts een beperkt aantal proeven in het veld doorgaan. In de tussentijd werd naarstig verder gebouwd aan de slimme spuittoestellen. Er staan een hele reeks proeven gepland in 2021, zowel in Frankrijk (wortelen), in Italie (wijngaarden) als in Spanje (appelboomgaarden), om hun efficiëntie te bepalen. De resultaten zullen bovendien aangewend worden in een levenscyclus- en risicoanalyse waarbij de gezondheids-, milieu- en sociaaleconomische effecten van de IPM-aanpak beoordeeld worden. Er staan ook demonstraties met de spuittoestellen gepland in de desbetreffende landen. Het verdere verloop van de COVID-19 pandemie zal uitwijzen hoe deze zullen plaatsvinden.” stelt Ingrid Zwertvaegher.

Drie cases, drie landen: verschillende verwezenlijkingen door intensieve samenwerking

Appel in Spanje

De Spaanse machinefabrikant Pulverizadores Fede optimaliseerde in nauwe samenwerking met de Universiteit van Catalonië (UPC) zijn Smartomizer H3O spuittoestel. Dit toestel is bekroond met het ‘Efficient Solution’ label door Solar Impulse. Deze werd uitgerust met ultrasone sensoren voor gewasdetectie en elekrische kleppen voor variabele spuittoepassingen.

Druif in Iltalie

Om te komen tot het slimme spuittoestel voor wijngaarden werd vertrokken van de Synthesis van de Italiaanse machinefabrikant Caffini, die samen met de Universiteit van Turijn (UNITO) werd voorzien van ultrasone sensoren voor gewasdetectie, een PWM-systeem voor variabele spuittoepassing, en de erg vernieuwende elektrische ventilator die toelaat de luchtondersteuning te sturen op basis van de densiteit van het gewas. Het toestel ontving hiervoor de ‘Blue Award’ voor oplossingen die uitblinken in ecologische aspecten op de EIMA beurs in 2020.

Wortel in Frankrijk

Ook bij het spuittoestel voor veldbespuitingen is machinefabrikant Caffini betrokken. Voor de case rond wortelen is er samengewerkt met de Franse landbouwonderzoeksinstelling INRAE. Daarbij werd het Prestige spuittoestel voorzien van een elektrische ventilator voor variabele luchtondersteuning. De grootste vernieuwing betreft hier een systeem waarbij de dopafstand kan aangepast worden aan het groeistadium van het gewas, om de verliezen naar de grond te verminderen. ‘In het vroege groeistadium konden we de fungicide- of insecticideverliezen naar de bodem met liefst 75 % verlagen.’

Dit jaar, 2021, testen we al deze vernieuwingen samen met de ziektevoorspellingsmodellen, het ziektedetectiesysteem, en de geselecteerde biologische GBM in het veld.

Ingrid Zwertvaegher (ILVO)

Oproep aan geïnteresseerde en kritische spuitmachinegebruikers en gewasspecialisten

OPTIMA geeft op zijn projectwebsite inzage in de tussentijdse resultaten uit zijn verschillende werkpakketten. Dat is interessant voor de machinebouwers en –gebruikers. En voor de gewasspecialisten. Door toekomstige en huidige gebruikers van de nieuw ontwikkelde technologie zijn er al eerste commentaren en kritische evaluaties te lezen. De zogenaamde User Group Community van OPTIMA vormt een transparant communicerend forum. Ook nieuwe belanghebbenden zijn welkom om deel te nemen aan technische discussies over de ontwikkeling van het IPM-systeem gedurende de hele looptijd van het project (tot december 2021). De projectwebsite: http://optima-h2020.eu.

Volg het project op Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram!

Vragen?

Contacteer ons

Ingrid Zwertvaegher

Onderzoekster ILVO

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...