Persbericht Winnaar thesisprijs biologische landbouw en agro-ecologie: student ontwikkelt samen met landbouwers een robot voor arbeidsintensieve taken op kleinschalige bedrijven

28/04/2021
Robot
UGent-student Rembrandt Perneel won, met de ontwikkeling van een (semi) autonoom, modulair robotplatform dat kan worden ingezet voor onkruidbestrijding op kleinschalige bedrijven en dus een ondersteunende rol kan spelen in het uitvoeren van arbeidsintensieve taken.

Master en bachelor studenten afgestudeerd in 2019 of 2020 konden zich kandidaat stellen, door het insturen van hun thesis en het vertalen van de resultaten naar een vlot leesbaar artikel. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de biologische sector (Boerenbond en BioForum), het Departement Landbouw en Visserij en de kennisnetwerken NOBL en CCBT beoordeelden alle inzendingen op inhoud, innovatie en onderzoekskwaliteit en relevantie voor de Vlaamse biopraktijk.

Winnaar van de prijs werd deze keer het werk van Rembrandt Perneel, UGent masterstudent in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen. De thesis was getiteld: ‘Design and modelling of a modular robotic system to improve weed management in raised bed organic farming’. Promotoren waren Prof Dr ir Francis Wyffels en Prof. Jan Devos van UGent en co-promotor dr. Ir. Simon Cool van het ILVO.

Rembrandt ging voor zijn thesis van bij de aanvang in gesprek met zes Community Supported Agriculture (CSA) bedrijven in België en Nederland. ‘Vooral de arbeidsintensiteit bij onkruidbestrijding blijkt het grootst. Bovendien verbouwen CSA bedrijven veel verschillende gewassen waardoor de vraag naar handarbeid groot is. Daarom ging ik aan de slag met het ontwerp en de ontwikkeling van een (semi-) autonoom, modulair robotplatform die kan worden ingezet voor onkruidbestrijding op kleinschalige bedrijven en dus een ondersteunende rol kan spelen in het uitvoeren van arbeidsintensieve taken’ licht Rembrandt toe. Uiteindelijk doel van de ontwikkeling is een betaalbare, multi-inzetbare robot, die naast wieden ook gebruikt kan worden om te zaaien of te oogsten én waarbij de boer het systeem kan aanpassen aan de noden van zijn bedrijf.

‘Door enerzijds in te spelen op een reële nood, de landbouwers te blijven betrekken bij de ontwikkeling van de robot en anderzijds ook zeer goed te letten op de kostprijs van het geheel, maakt dat dergelijke innovatie heel veel kans heeft tot implementatie. Deze aspecten zijn doorslaggevend geweest om unaniem de prijs aan Rembrandt toe te kennen’ klinkt het bij de jury. Het Departement Landbouw en Visserij beloont in deze editie de winnaar met een mooie prijs van 1000 €.

Naast de winnaar werden nog 2 andere thesissen genomineerd voor hun lovenswaardig werk:

  • Michaël Devos met zijn masterthesis ‘Optimalisatie van de onkruidbeheersing in de teelt van biologische diepvriesspinazie’– Promotor Prof. dr. ir. Benny De Cauwer (UGent) en ir. Lieven Delanote (Inagro vzw)- ging na welke teelttechnische mogelijkheden er zijn om de onkruidbeheersing in biospinazie voor industriële verwerking te optimaliseren. Zo blijken sneller groeiende rassen een streepje voor te hebben. Ook is een voldoende hoge standdichtheid van 200 planten/m² van belang, zeker in combinatie met na-opkomst wiedeggen. Verder verhogen een nauwe tussenrijafstand (10-12 cm), een brandbeurt op vals zaaibed of in vooropkomst, zo weinig mogelijk bodemverstoring op vals zaaibed, en twee wiedegbeurten in na-opkomst de slaagkansen op een kwantitatief en kwalitatief aanvaardbaar eindproduct.
  • Mikey Van Keersbilck paste in zijn bachelorproef ‘Het telen van kleinfruit via extracten afgeleid uit companion planting in functie van pesticidenreductie’ - Stagebegeleider Lieven Verhaeghe (Vives hogeschool) - extracten van planten toe waarvan geweten is dat deze niet geliefd zijn bij doelinsecten in de strijd tegen plagen. In de bachelorproef werden deze extracten toegepast in de aardbeienteelt tegen de witte vlieg en de Aziatische fruitvlieg. Hierbij bleek dat het wel degelijk mogelijk is om aardbeien te telen met enkel het extract van afrikaantjes als middel tegen deze insecten. Met een effectiviteit van 77,78% komt dit dicht in de buurt van de typische insecticiden, maar zonder de ongewenste neveneffecten aan het adres van bijen, hommels en andere nuttige insecten.

Een bioteler wordt dagelijks geconfronteerd met vragen over zijn teelten, het sociale en het economische aspect en nog veel andere zaken. Ieder antwoord vormt een nieuw puzzelstukje waarmee de puzzel steeds voller wordt. We dagen studenten uit om hun opgedane kennis om te zetten in praktijkrelevante oplossingen en te kiezen voor een thesisonderwerp binnen de biologische landbouw.’ klinkt het vanuit de biosector. ‘En de beste thesis belonen we graag voor hun inspanningen door middel van een prijs.’ luidt het bij de organisatoren.

> Lees het vulgariserend artikel van de winnaar.

Meer info over de winnende thesis of ook interesse in een thesis voor de biologische landbouw en agro-ecologie? Bekijk het filmpje

Meer info over het Vlaamse BioKennisNetwerk

Vragen?

Contacteer ons

Lieve De Cock

Expert biologische landbouw

Ook interessant