Algemeen IPMWORKS schittert op hoorzitting Europees Parlement over duurzaam gebruik pesticiden

31/05/2023
Picture Session EP

IPMWORKS, een toonaangevend voorstander van geïntegreerde plaagbeheersing (IPM), kreeg een speciale uitnodiging voor de openbare hoorzitting in het Europees Parlement in Brussel op 23 mei. Het evenement diende als platform voor IPMWORKS om haar baanbrekende initiatieven voor te stellen aan de leden van het Europees Parlement (MEP's) te midden van de lopende debatten rond de Europese verordening over het duurzaam gebruik van pesticiden.

De openbare hoorzitting was voor IPMWORKS een gelegenheid van onschatbare waarde om haar inzet voor duurzame IPM-praktijken in heel Europa onder de aandacht te brengen. Met meer dan 22 demo hubs en 250 boerderijen die actief deelnemen aan hun programma's, toonde IPMWORKS haar indrukwekkende staat van dienst.

Tijdens de hoorzitting stonden twee boeren centraal om hun motivaties en effectieve strategieën voor het verminderen van pesticidengebruik te delen. Een vollegrondsgroenteteler uit Portugal en een aardbeienteler uit België wisten het publiek te boeien met hun innovatieve aanpak. Eduardo Crisol, een Hub Coach en facilitator gaf een overtuigende getuigenis over het bevorderen van biocontroleoplossingen en ondersteunende biodiversiteit in Andalusische serres. De presentaties omvatten ook twee casestudies - één over gemengde landbouw in Frankrijk en één over de teelt van aardappelen in Nederland - die de diversiteit van strategische benaderingen illustreren om het gebruik van pesticiden in akkerbouwgewassen aanzienlijk te verminderen.

Naast de getuigenissen van de landbouwers werd tijdens de hoorzitting de nadruk gelegd op de vitale rol van landbouwadviesdiensten. In IPMWORKS kunnen de landbouwers steunen op peer-to-peer kennisuitwisseling voor het verbeteren van hun IPM-strategieën en het vinden van specifieke oplossingen op plaagproblemen. Er werden resultaten gepresenteerd, zoals schattingen van het pesticidengebruik op IPMWORKS-bedrijven en zelfbeoordelingsgegevens van boeren over de kwaliteit van de plaagbeheersing, de werklast en de winstgevendheid van het bedrijf. Bovendien toonden kwantitatieve resultaten van het Franse IPMWORKS-netwerk DEPHY, met meer dan 12 jaar ervaring in IPM-advisering, aan dat strategieën om de afhankelijkheid van pesticiden te verminderen niet ten koste hoeven te gaan van de landbouwproductiviteit op bedrijfsniveau.

De presentaties leidden tot een dynamische uitwisseling van vragen en opmerkingen van leden van het Europees Parlement, wat de significante impact onderstreept die IPMWORKS heeft gehad op de totstandkoming van duurzame landbouwpraktijken.

IPMWORKS blijft standvastig in haar missie om duurzame plaagbeheersing te stimuleren en een gezondere toekomst voor de landbouw te creëren. Met haar opmerkelijke deelname aan de hoorzitting van het Europees Parlement blijft de organisatie het gesprek over duurzaam gebruik van pesticiden stimuleren.

Over IPMWORKS

Het Horizon 2020-project IPMWORKS bouwt een Europees netwerk van landbouwbedrijven op, om strategieën voor geïntegreerde plaagbeheersing (IPM) te demonstreren en de toepassing van dergelijke strategieën via kennisuitwisseling te bevorderen. IPMWORKS coördineert bestaande netwerken ter bevordering van IPM en lanceert nieuwe hubs van landbouwbedrijven in regio's of sectoren waar IPM-pioniers nog niet betrokken waren bij een relevant netwerk. Coördinerende hubs hebben een belangrijke rol bij het faciliteren van kennisuitwisseling, het coachen van boeren bij het vinden van hun eigen IPM-oplossingen en het organiseren van lokale demonstratieactiviteiten.