Studiedag Veehouderij in transitie

Veehouderij in transitie

Met de Green deal en de Farm-to-fork strategie heeft de Europese Commissie grote ambities voor de landbouwsector en veehouderij in de toekomst. De algemene doelstellingen zijn streven naar duurzame voedselproductie en klimaatneutraliteit in 2050 door een reductie van de resistentie en het gebruik van antibiotica, door een daling van het gebruik van pesticiden en nutriënten, door meer dierenwelzijn, meer biologische productie, meer biodiversiteit, …

Daarnaast werd de Vlaamse veehouderij afgelopen jaar geconfronteerd met heel wat andere uitdagingen zoals het N-dossier, hoge prijzen en beperkte beschikbaarheid van grondstoffen, de droogte, … waardoor veehouders zullen genoodzaakt zijn om strategische keuzes te maken in hun bedrijfsontwikkeling. Hoe zal de veehouderij het hoofd bieden aan al deze uitdagingen? Met deze studiedag willen we enerzijds een kader en de problematiek schetsen, maar ook nadenken over mogelijke pistes waartoe de veehouderij zou kunnen evolueren.

Programma

12u30: Ontvangst met broodjes

13u15: Welkom en inleiding
Bart Sonck, voorzitter van de werkgroep Dierlijke Productie ie-net

13u30:

 • Evolutie van de vleesveesector in de EU de komende tien jaar
  Benjamin Van Doorslaer
  , Europese commissie / DG Agri
 • Economische situatie in de Vlaamse veehouderij en vooruitblik op korte termijn
  Jan Leyten, KBC
 • Hoe evolueert de internationale markt van de grondstoffen in de veevoedersector?
  Francis Vandeputte, BFA / Leievoeders - Cibus

15u00: Pauze

15u30:

 • Via beslissingsondersteunende tools op zoek naar gepaste verdienmodellen
  Thibault Cloet
  en Riet Desmet, ILVO
 • Alternatieve functies voor stallen als de landbouwactiviteit (deels) stopt
  Griet Baert, Vlaamse Overheid - Dep. Landbouw en Visserij

16u45: Slotwoord

17u00: Receptie

Meer info

Programma

Ontvangst
Welkom en inleiding
Sprekers
Pauze
Sprekers
Slotwoord