Persbericht Beheersing van de buxusmot in Vlaanderen

16/04/2018
Rups van de buxusmot op een buxusplant
Rups buxusmot (Cydalima perspectalis)

Een correcte en efficiënte aanpak kan de plaag van de buxusmot onder controle houden. De kennis over de schadelijke exoot wordt voortaan beter ontsloten en er gebeurt nog extra onderzoek door ILVO en PCS. Dat zegt de partnergroep rond de buxusmot waarin ILVO, PCS en AVBS samenwerken met de Landelijke Gilden en het departement Landbouw & Visserij.

SOSbuxusmot

De buxusmot verspreidt zich in snel tempo over Vlaanderen. De vraatschade die de rupsen aanrichten zorgt voor grote bezorgdheid bij buxusproducenten, -handelaars, -eigenaars en -verzorgers. ILVO start daarom samen met het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), de sierteelt- en groenfederatie AVBS en Landelijke Gilden een monitorings-, beheersings- en sensibiliseringsproject. Om de praktische informatie over de buxusmot beter te ontsluiten en up-to-date te houden, en om de burgers en openbare besturen te sensibiliseren is er op 16 april 2018 ook een website gelanceerd: www.sosbuxusmot.be.

Planten – en economisch schade

De buxusmot (Cydalima perspectalis) is een invasieve exoot die sinds enkele jaren voorkomt in Vlaanderen. Voorlopig blijven de regio’s West-Vlaanderen en Haspengouw nog enigszins gespaard, maar de plaag rukt snel op. Het zijn vooral de larven van de mot die voor problemen zorgen, met piekmomenten in april-mei, juli-augustus en september-oktober. Ze vreten aan het bladgroen en laten een dorre, onsierlijke struik achter. Doordat de schrik voor kaalgevreten struiken er flink in zit bij de Vlaming, hinkt de verkoop van buxusplanten achterop.

Milieuvriendelijke bestrijding

“Professionele verzorgers kunnen de plaag wel de baas, omdat ze over effectieve, weliswaar chemische bestrijdingsmiddelen beschikken. Maar voor particulieren en openbare besturen ligt dat moeilijker. Zij beschikken niet over de juiste kennis en hebben geen toegang tot dezelfde middelen”, legt ILVO-onderzoeker Jochem Bonte uit.

Het onderzoek zal zich daarom in de eerste plaats richten op het vinden van een haalbare, efficiënte en bij voorkeur milieuvriendelijke beheersing voor elk type gebruiker. Eerst moet daarvoor meer kennis opgedaan worden over de opkomst en verspreiding van de mot. ILVO en PCS zullen daartoe op twee geografisch verspreide locaties een seizoen lang twee populaties opvolgen. Van april tot en met oktober inspecteren ze wekelijks buxusplanten op de aanwezigheid van eitjes, larven, poppen, spinsels en schadesymptomen. Verder simuleren ze aan de hand van een daggradenmodel en temperatuurgegevens de levenscyclus van de buxusmot op minstens één locatie in elke provincie.

Om de doeltreffendheid van verschillende fysische, biologische en chemische beheersingsmethodes te testen, worden tegelijkertijd kooiproeven uitgevoerd. Daarin worden jonge larven op buxus in kooien blootgesteld aan verschillende behandelingen, en wordt het effect vergeleken. Om de activiteit van de motten te observeren, worden tot slot feromoonvallen uitgezet. Zo hopen de onderzoekers te weten te komen of er een verband is tussen het aantal gevangen motten en de waargenomen schade of het aantal (jonge) larven. Dit moet uitwijzen of feromoonvallen nuttig kunnen zijn als beheersinstrument.

Bestrijding op maat

De kennis die ILVO en PCS tijdens de studie vergaren, zal uiteindelijk vertaald worden naar een haalbare en efficiënte beheersingsstrategie op maat van de verschillende gebruikers: particulieren, openbare groendiensten en professionelen. Daarbij zal rekening worden gehouden met de mate van aantasting, de hoeveelheid en grootte van de planten, de praktische haalbaarheid, de milieu-impact en de kostprijs.

“Het tweede doel van dit onderzoek is particulieren en openbare besturen informeren over de beste bestrijding op maat. Daarom zal de website www.sosbuxusmot.be, die gelanceerd wordt op 16 april, behalve informatie over de mot ook praktische tips bevatten”, stelt Marleen Van der Velden van de Landelijke Gilden. AVBS en Landelijke Gilden nemen dit deel van het project voor hun rekening. Uiteindelijk hopen zij op die manier van buxus opnieuw een aantrekkelijke tuinplant te maken, ook voor wie geen professionele verzorger kan inschakelen om de mot eruit te houden.

Het project ‘Sensibilisering rond het monitoren en beheersen van de buxusmot (Cydalima perspectalis) in Vlaanderen’ startte op 1 maart 2018 en wordt gefinancierd door het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Vragen?

Contacteer ons

Marleen Van Der Velden

Landelijke Gilden

Jochem Bonte

Expert plantengezondheid en plantschadelijke insecten en mijten

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...