Event Agro-ecologische landbouw: praktijkrijp!

Agro ecologische landbouw

In de Farm to Fork (F2F) strategie zet de EU duidelijke streefdoelen uit: een halvering van het totale gebruik van pesticiden tegen 2030, het terugdringen van nutriëntenverliezen met ten minste 50% en tegelijkertijd het bewaken van de bodemvruchtbaarheid. Agro-ecologische landbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstellingen. Het concept agro-ecologie omvat immers alle landbouwpraktijken die uitgaan van het optimale gebruik van natuurlijke hulpbronnen om zo synthetische inputs tot een minimum te beperken.

In deze studiedag zoomen we dieper in op agro-ecologische landbouw:

  • Wat verstaan we hieronder?
  • Wat is de situatie van agro-ecologische landbouw in België?
  • Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen?
  • Wat met de economische rendabiliteit?

U kan ook opteren om ONLINE te volgen via Microsoft Teams. Dit dient u aan te geven in het inschrijfformulier. De link en instructies om deel te nemen worden u dan later bezorgd.

Meer info: https://www.ie-net.be/civicrm/...

Programma

Ontvangst met broodjes
Verwelkoming en probleemstelling (Johan Van Huylenbroeck)
Wat is agro-ecologie en het belang van living labs daarbij (Hilde Wustenberghs)
Agroecology in Wallonia: what's up? (Fanny Boeraeve)
Strokenteelt: van uniformiteit naar diversiteit (Dirk van Apeldoorn)
Pauze
Hoe landbouw en natuur samenwerken in een circulair bedrijf (Jos De Clercq)
Biodiverse randen: een zegen voor landbouw en natuur? (Joachim Moens)
Debat en reflecties
Receptie en netwerkdrink