Onderzoeksproject Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding

Voltooid AGREUFOOD
logo agreufood met logo van interreg Vlaanderen nederland en de tekst: agreufood wordt gefinancierd met behulp van: interreg vlaanderen-nederland Europees fonds voor regionale ontwikkeling

Contacteer onze expert

Johan Robbens op een boot in een zeewierboerderij

Johan Robbens

ValgOrize project coordinator

Contact

Algemeen kader

Dit inmiddels afgewerkt Interregproject (Vlaanderen- Nederland) had als doel nieuwe biosensortechnologie industrieel toepasbaar maken, minstens tot het niveau van een fijn afgestelde, betrouwbare demonstrator, met de juiste schaalgrootte en verbonden met een helder te gebruiken softwareplatform. Dat is ook gelukt. Het gaat om een speciaal voor de agrofood industrie ontwikkelde technologie gebaseerd op synthetische bioreceptoren en thermische weerstandsmetingen. De bedoeling is dat agrovoedingsbedrijven op korte termijn hun producten tijdens de hele maakfase zoveel mogelijk geautomatiseerd en continu kunnen laten testen op de aanwezigheid van bacteriële verontreiniging. Tot nu toe gebeurt die bacteriële controle nog aan de hand van steekproefmonsters, die (hoofdzakelijk manueel) in een lab worden geanalyseerd.

Onderzoeksaanpak

De onderzoekers hebben de kwestieuze nieuwe technologie (in zijn huidige ontwikkelingsfase) verder geoptimaliseerd en uitgetest op Escherichia coli en Campylobacter en op relevante stalen uit de voedingsindustrie. De voor de praktijk relevante detectielimieten zijn bereikt. De apparatuur zelf is aangepast aan de vereiste dimensies en gebruiksgemak, tot een demonstratortoestel dat succesvol geautomatiseerde metingen mogelijk maakt. Op ILVO werden microbiologische hygiënemetingen, o.a. op een smoothie machine, uitgevoerd om de toepasbaarheid van de biosensor te evalueren.

Relevantie/Valorisatie

In dit AGREUFOODproject is een proof of concept van de surface imprinted polymeer gebaseerde biosensor doorontwikkeld tot het niveau van een demonstratortoestel, met de juiste schaalgrootte en verbonden met een softwareplatform voor de detectie van Escherichia coli als indicatororganisme in voeding. De ILVO onderzoekers hebben in samenwerking met Brightlands Campus Greenport Venlo intensieve vakgerichte communicaties georganiseerd, waaronder ook een demo-event in de Food Pilot in Melle (B). Gezien het om een platformtechnologie gaat, is een makkelijke uitbreiding mogelijk, naar de detectie van andere ongewenste bacteriën en verontreinigingen (schimmels, toxines, allergenen, pesticiden, zware metalen…). Een vervolgtraject is opgestart met het SIPORE project.

Financiering

Interreg Vlaanderen Nederland