Sector | Veehouderij Melkveehouderij

Melkveehouders, hun afnemers en toeleveranciers vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor specifieke diensten en vragen rond samenwerking kan u bij het Rundveeloket terecht.

Rundveeloket

Nieuws uit deze sector

Algemeen 19/01/2024

Rietzwenkgras, ideaal voor grazend jongvee

Jongvee in graasproef
Het meest gebruikte gras voor maaien en begrazing, Engels raaigras, is droogtegevoelig. Rietzwenkgras kan wel degelijk een meerwaarde vormen op een rundveebedrijf.
In de media 20/10/2023

De klimaatvriendelijkste melk komt uit Vlaanderen

Uit een internationale vergelijking, uitgevoerd door het Belgische onderzoeksinstituut ILVO, blijkt dat melk nergens zo klimaatvriendelijk wordt geproduceerd als in Vlaanderen.