Diergerelateerde analyses (ANIMALAB)

In het kader van een integrale en duurzame kwaliteitszorg in de dierlijke en humane voeding streven we naar correcte en betrouwbare analyses op diervoeders en dierlijke producten. Dit omhelst verschillende aspecten:

  • Samenstelling en kwaliteit van diervoeders.
  • Samenstelling van dierlijke eindproducten zoals eieren, melk en vlees.

De eenheid DIER binnen ILVO heeft daarom al zijn beproevingslaboratoria gegroepeerd in het 'ANIMALAB' of 'Animal Marine Laboratory', die alle overeenkomstig de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 werken. Deze norm en meer algemeen het Belgische accreditatiesysteem BELAC biedt aan beproevingslaboratoria, certificatie-instellingen alsook keuringsinstellingen de mogelijkheid om hun deskundigheid aan te tonen en zich een geloofwaardige referentie te verschaffen op nationaal en internationaal niveau.

> Bekijk hier het totaal overzicht van de analyse/co-creatie binnen DIER-ANIMALAB

> Contactpersoon: Laid Douidah

> Bekijk hier de BELAC scoop T-315

Analyses

Details

DiervoedersBekijk het overzicht.
Dierlijke eindproducten (ei, melk, vlees)Bekijk het overzicht.
Beenderen, bot, faeces, pensvocht en urineBekijk het overzicht.

Update december 2023: Verhoging dienstverleningstarieven

Gezien de sterk gestegen kosten (o.a. energie, materialen, grondstoffen,…) ziet ILVO zich genoodzaakt de tarieven voor dienstverlening te verhogen vanaf 1 december 2023.

Besluit met aangepaste tarieven.

Uw ILVO garantie

  • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
  • Up to date analyses gebaseerd op internationale referentiemethoden
  • Traceerbare analyseresultaten
  • Interpretatie van analyseresultaten, gesteund op jarenlange wetenschappelijke expertise

Transparantie over dierproeven

Om de transparantie over uitgevoerde dierproeven te vergroten heeft ILVO in april 2016, samen met de “European Animal Research Association” (EARA) en 23 andere Belgische publieke en private onderzoeksinstellingen, de “Statement in support of animal research in Belgium and a transparent approach” opgemaakt en ondertekend.

> Meer info

Niet gevonden wat je zocht?

> Bekijk ook het overzicht van mariene gerelateerde analyses

> Terug naar de sector varkenshouderij

> Terug naar de sector pluimvee- en konijnenhouderij

> Terug naar de sector melkveehouderij

> Terug naar de sector vleesveehouderij